Stvaranje preduslova za rekonstrukciju putničkog terminala Međunarodnog aerodroma Tuzla

Stvaranje preduslova za dobivanje potrebne dokumentacije za realizaciju projekta rekonstrukcije, adaptacije i proširenja objekta putničkog terminala Međunarodnog aerodroma Tuzla bila je tema današnje posjete delegacija Vlade Tuzlanskog kantona i Međunarodnog aerodroma u Tuzli Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.


MAT 02 15 03 2017Kako bi se pristupilo realizaciji već najavljenog projekta, te time odgovorilo na potrebe koje se stavljaju pred tuzlanski aerodrom, neophodno je pribaviti urbanističku i građevinsku dozvolu, što je otežano specifičnim imovinsko pravnim odnosima na zemljištu i objektima Aerodroma.


Federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić je pohvalio aktivnosti Kantonalne vlade i Aerodroma, te izrazio podršku realizaciji ovog i budućih projekata. Tokom sastanka iznađeno je pravno rješenje koje bi trebalo da zadovolji sve potrebne uslove za proširenje putničkog terminala. Međunarodni aerodrom Tuzla i Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice su preuzeli obavezu da pripreme potrebnu dokumentaciju i dostave je Federalnom ministarstvu na dalje postupanje.

 


MAT 03 15 03 2017Tokom sastanka delegacija Vlade i Aerodroma, koju su predvodili premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i direktor Rifat Karasalihović, je prezentirala historijski razvoj Međunarodnog aerodroma Tuzla, njegove potencijale i istakla potrebu što hitnijeg početka realizacije ovog projekta.


„Međunarodni aerodrom Tuzla je trenutno u fazi veoma brze ekspanzije, što pred sve nas stavlja brojne izazove. Povećanje broja linija dovodi i do značajnog povećanja broja putnika koji će koristiti usluge Aerodroma. Obzirom da je Aerodrom već iskoristio svoje postojeće kapacitete, s ciljem njihovog povećanja neophodno je izvršiti adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju, prije svega putničkog terminala. Realizacijom ovog projekta odgovorit ćemo trenutnim potrebama i stvoriti preduslove za dalji razvoj" istakli su tokom sastanka premijer Gutić i direktor Karasalihović.


Osim premijera Gutića i direktora Karasalihovića, današnjem sastanku su prisustvovali i ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić i sekretar Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK Emir Softić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna