Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina

 

Vlada Tuzlanskog kantona, uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničke inicijative Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) započela je sa procesom izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina uz uvažavanje postojećih strateških dokumenata po vertikalnom i horizontalnom nivou, postojećeg socio-ekonomskog stanja i razvojnih prioriteta i potreba Kantona, raspoloživih i budućih kapaciteta Kantona te pozitivnih društveno-ekonomskih odnosa u okruženju.

 

U ovoj sekciji web stranice Vlade Tuzlanskog kantona građani i sva zainteresirana javnost će se moći informisati o mogućnostima učešća i samom procesu izrade ovog izuzetno značajnog dokumenta za dalji razvoj Kantona i osiguravanja da specifični razvojni prioriteti Kantona budu finansirani iz predpristupnih fondova EU.

 

 
 


 

 


 

 


STRATEŠKI DOKUMENTI KANTONA

 

 


RAZVOJNE STRATEGIJE OPĆINA TUZLANSKOG KANTONA