Otvoren 15. Međunarodni sajam turizma i ekologije „List“

U Lukavcu je danas otvorena jedna od najznačajnijih turističkih manifestacija u našoj zemlji, 15. Međunarodni sajam turizma i ekologije „List".

 

Sajam List 13 11 05 2017Bosanskohercegovački izlagači će predstaviti turistički potencijal naše zemlje, autohtonu bosansku kuhinju, ali i druge brojne znamenitosti Bosne i Hercegovine i ovog kraja. O kvalitetu i organizaciji Međunarodnog sajma turizma najbolje govori podatak da je broj izlagača iz godine u godinu sve veći. Ove godine na Sajmu učestvuju 152 izlagača iz 10 zemalja svijeta.


Da je Sajam na pravom putu, potvrđuju poznata lica koje se i ove godine mogu vidjeti na Sajmu. To su partneri, ali istovremeno i dokazani prijatelji koji svakog maja donose dašak kulture i tradicije svoga kraja, kreirajući na taj način svojevrstan praznik turizma u našem kantonu. Dosadašnja iskustva ukazuju da upravo manifestacije poput Sajma „List" mogu biti i pokretači razvoja turizma određenog područja, budući da su one sve važniji faktor pri donošenju odluke o putovanju.

 


„Uzimajući u obzir da je cilj sajma „List" osim promocije i ostvarivanje pozitivnog utjecaja na turistički i privredni razvoj, te stvaranje pozitivne poduzetničke klime u oblasti turizma, kao i bolje međusobno povezivanje turističkih subjekata i regija, možemo reći da se on u potpunosti poklapa i sa određenim strateškim opredjeljenjima Vlade Tuzlanskog kantona. Ipak moramo biti svjesni i našeg nedostatka kada je u pitanju turizam. Premalen broj brendiranih destinacija i neadekvatna turistička infrastruktura su izazov koji je pred nas postavljen. Kako bi smo ga riješili Vlada Tuzlanskog kantona posebnu je pažnju posvetila ustroju i revitalizaciji Turističke zajednice našeg kantona, od koje očekujemo da zajedno sa organizatorima ovakvih sajamskih aktivnosti, ali i drugim subjektima u oblasti turizma, stvari pokrene u pozitivnom smjeru" rekao je premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić.


Također premijer Gutić dodaje da se prosječni godišnji ostvareni promet u ugostiteljstvu na području TK kreće oko 23 miliona KM. „Naši turistički potencijali i određene procjene govore da imamo prostora da taj promet podignemo za barem još toliko. Očekujem da nam ovakve sajamske aktivnosti pomognu u dostizanju tog cilja" rekao je Premijer.


Prema programu Sajma predviđeno je pokretanje diskusija i inicijativa o gorućim problemima u oblasti turizma putem konferencija i okruglih stolova. U naredna tri dana Lukavac će biti centar okupljanja turističkih djelatnika zemalja svijeta i Bosne i Hercegovine. Ovo je izuzetna prilika za promociju specifičnih turističkih potencijala Bosne i Hercegovine, predstavljanje turističkih destinacija, prirodnih ljepota, hotela, restorana, turističkih agencija i drugih privrednika koji su direktno i indirektno vezani uz turizam.

 

 

U Lukavcu je danas otvorena jedna od najznačajnijih turističkih manifestacija u našoj zemlji, 15. Međunarodni sajam turizma i ekologije „List".

 

Sajam List 13 11 05 2017Bosanskohercegovački izlagači će predstaviti turistički potencijal naše zemlje, autohtonu bosansku kuhinju, ali i druge brojne znamenitosti Bosne i Hercegovine i ovog kraja. O kvalitetu i organizaciji Međunarodnog sajma turizma najbolje govori podatak da je broj izlagača iz godine u godinu sve veći. Ove godine na Sajmu učestvuju 152 izlagača iz 10 zemalja svijeta.


Da je Sajam na pravom putu, potvrđuju poznata lica koje se i ove godine mogu vidjeti na Sajmu. To su partneri, ali istovremeno i dokazani prijatelji koji svakog maja donose dašak kulture i tradicije svoga kraja, kreirajući na taj način svojevrstan praznik turizma u našem kantonu. Dosadašnja iskustva ukazuju da upravo manifestacije poput Sajma „List" mogu biti i pokretači razvoja turizma određenog područja, budući da su one sve važniji faktor pri donošenju odluke o putovanju.

 


„Uzimajući u obzir da je cilj sajma „List" osim promocije i ostvarivanje pozitivnog utjecaja na turistički i privredni razvoj, te stvaranje pozitivne poduzetničke klime u oblasti turizma, kao i bolje međusobno povezivanje turističkih subjekata i regija, možemo reći da se on u potpunosti poklapa i sa određenim strateškim opredjeljenjima Vlade Tuzlanskog kantona. Ipak moramo biti svjesni i našeg nedostatka kada je u pitanju turizam. Premalen broj brendiranih destinacija i neadekvatna turistička infrastruktura su izazov koji je pred nas postavljen. Kako bi smo ga riješili Vlada Tuzlanskog kantona posebnu je pažnju posvetila ustroju i revitalizaciji Turističke zajednice našeg kantona, od koje očekujemo da zajedno sa organizatorima ovakvih sajamskih aktivnosti, ali i drugim subjektima u oblasti turizma, stvari pokrene u pozitivnom smjeru" rekao je premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić.


Također premijer Gutić dodaje da se prosječni godišnji ostvareni promet u ugostiteljstvu na području TK kreće oko 23 miliona KM. „Naši turistički potencijali i određene procjene govore da imamo prostora da taj promet podignemo za barem još toliko. Očekujem da nam ovakve sajamske aktivnosti pomognu u dostizanju tog cilja" rekao je Premijer.


Prema programu Sajma predviđeno je pokretanje diskusija i inicijativa o gorućim problemima u oblasti turizma putem konferencija i okruglih stolova. U naredna tri dana Lukavac će biti centar okupljanja turističkih djelatnika zemalja svijeta i Bosne i Hercegovine. Ovo je izuzetna prilika za promociju specifičnih turističkih potencijala Bosne i Hercegovine, predstavljanje turističkih destinacija, prirodnih ljepota, hotela, restorana, turističkih agencija i drugih privrednika koji su direktno i indirektno vezani uz turizam.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna