VLADA TUZLANSKOG KANTONA NIJE ADRESA ZA PROTESTE RADNIKA DITA-e

Povodom protesta radnika fabrike deterdženata „Dita“ koji se danas održavaju ispred zgrade Vlade Tuzlanskog kantona, želimo javnost upoznati sa činjenicom da je jučer u popodnevnim satima održan sastanak Ministra industrije, energetike i rudarstva sa saradnicima i predstavnika uprave i radnika ove tuzlanske fabrike. Ovom prilikom je Ministarstvo, iako se radi o privatnoj firmi i nema nadležnost rješavanja, preuzelo obavezu, da pokuša omogućiti napajanje električnom energijom, vodom, kao i vanjsko obezbjeđenje objekata u krugu fabrike.

Na insistiranje predstavnika sindikata zaključeno je i da se izvrši revizija privatizacije od 1997. godine, kada su radnici privatizirali Dita-u. U narednim danima, dogovoreno je na sastanku, da direktor fabrike pripremi kompletan profil firme koji će se ponuditi eventualnim budućim kupcima.

Značajno je istaći i da je Uprava Dita-e, po nalogu vlasnika 84% kapitala, Lore d.o.o. iza koje stoji Haris Abdurahmanović ovih dana pred nadležnim sudom pokrenula stečajni postupak u Dita-i.

Vlada Tuzlanskog kantona je svojim dosadašnjim aktivnostima činila i više nego što su njene nadležnosti, kako bi se našlo rješenje za novonastale probleme radnika. Ukazujemo da je prava adresa za proteste i eventualne dogovore vlasnik kapitala.

 

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna