ODRŽANE KONSULTACIJE O PRIJEDLOGU BUDUĆEG USKLAĐENOG SISTEMA RAZVOJNOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA U FBIH

Premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević primio je danas predstavnicu UNDP za projekat integriranog lokalnog razvoja, Marinu Dimovu te Nijaza Avdukića i Rijada Kovača iz Zavoda za programiranje razvoja FBIH. Sastanku su prisustvovali ministri razvoja i poduzetništva Petar Simić i pravosudja i uprave Alen Taletović sa saradnicima.

28062013 VTKPovod za sastanak bile su konsultacije o prijedlogu teza zakona o planiranju i upravljanju razvojem u F BiH prije slanja u zakonsku proceduru. Budući harmonizirani sistem trebao bi onemogućiti dosadašnju praksu u kojoj je preovladavalo puno strategija a malo implementacija, rečeno je ovom prilikom. Cilj konsultacija koje su već realizovane u sedam kantona je unaprjeđenje razvojnog planiranja i realizacije strategije razvoja na svim nivoima vlasti.

Podržavajući sve do sada urađeno na ovom projektu, Ministar Taletović je ukazao na problem koji bi se mogao pojaviti kada je u pitanju odricanje dijela nadležnosti pojedinih kantona. „U nacrtu zakona nema odredbi o tome ko je nadležan kada neki kanton odbije saradnju“, rekao je ministar Taletović. Ovom prilikom izražena je spremnost za nastavak saradnje uz uključivanje svih ključnih aktera na kantonalnom nivou.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna