Zahvala za doprinos Vlade TK i odnos prema mještanima Drijenče

Okončanje radova na sanaciji lokalnog puta koji Drijenču povezuje sa Čelićem i Tuzlom bio je povod za današnji sastanak premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića sa predstavnicima Mjesne zajednice Drijenča.
Kako je danas istaknuto okončan je prvi dio radova, a zahvaljujući činjenici da je tender polučio nižu cijenu, ovih dana očekuje se i rekonstrukcija dodatnog dijela ovog putnog pravca.

Drijenca 01 06 12 2017Za ove namjene Kantonalna vlada je putem Direkcije regionalnih cesta izdvojila 100.000 KM.
Župnik u Drijenči Franjo Martinović, vijećnik u Općinskom vijeću Čelić Vinko Pavlović i predsjednik MZ Drijenča Anđelko Knežević su izrazili svoju i zahvalnost svih mještana Drijenče za razumijevanje i odnos kojeg su pokazali Vlada i premijer Gutić.
Tokom sastanka izražena je i volja da se, uz angažman Grada Tuzle i Općine Čelić, tokom naredne godine rekonstruiše i preostala dionica od nešto manje od 2 km ovog puta, te time mještanima Drijenče omogući brža i kvalitetnija putna komunikacija.
Osim premijera Gutića, današnjem sastanku u ime Vlade su prisustvovali ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić i direktor JU Direkcija regionalnih cesta Agan Delibajrić.

 

 

 

 

Okončanje radova na sanaciji lokalnog puta koji Drijenču povezuje sa Čelićem i Tuzlom bio je povod za današnji sastanak premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića sa predstavnicima Mjesne zajednice Drijenča.
Kako je danas istaknuto okončan je prvi dio radova, a zahvaljujući činjenici da je tender polučio nižu cijenu, ovih dana očekuje se i rekonstrukcija dodatnog dijela ovog putnog pravca.

Drijenca 01 06 12 2017Za ove namjene Kantonalna vlada je putem Direkcije regionalnih cesta izdvojila 100.000 KM.
Župnik u Drijenči Franjo Martinović, vijećnik u Općinskom vijeću Čelić Vinko Pavlović i predsjednik MZ Drijenča Anđelko Knežević su izrazili svoju i zahvalnost svih mještana Drijenče za razumijevanje i odnos kojeg su pokazali Vlada i premijer Gutić.
Tokom sastanka izražena je i volja da se, uz angažman Grada Tuzle i Općine Čelić, tokom naredne godine rekonstruiše i preostala dionica od nešto manje od 2 km ovog puta, te time mještanima Drijenče omogući brža i kvalitetnija putna komunikacija.
Osim premijera Gutića, današnjem sastanku u ime Vlade su prisustvovali ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić i direktor JU Direkcija regionalnih cesta Agan Delibajrić.

 

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna