Podrška organizaciji konferencije „Procesuiranje genocida u BiH“

Povodom organizacije i održavanja međunarodne konferencije pod nazivom „Procesuiranje genocida u BiH", premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i ministar za boračka pitanja Fahrudin Skopljak, primili su danas u posjetu predstavnike udruženja „Majke enklave Srebrenica i Žepa" i „Udruženja i svjedoka genocida".

Majke Srebrenice 01 11 01 2018Cilj konferencije, za koju je planirano da okupi i studente prava iz zemalja okruženja od Makedonije do Slovenije, je suočavanje mladih generacija sa prošlošću i istinom. Radi se o dvodnevnoj konferenciji koja će biti održana 18. i 19. aprila ove godine u Sarajevu, na kojoj će učešće uzeti predsjedavajući Žalbenog vijeća u predmetu Krstić Theodor Meron, te pravnici koji su bili uključeni u ovaj predmet.
U okviru konferencije između ostalog predviđeno je i održavanje simulacije suđenja, u kojoj će u timovima odbrane i tužilaštva sudjelovati i sami studenti.
Premijer Gutić je ovom prilikom ponovio da Vlada u potpunosti podržava sve aktivnosti koje istinu čuvaju od negiranja i zaborava.
„Tuzlanski kanton ima poseban senzibilitet prema Srebrenici i podrinju u cjelini. Kroz više naših ministarstava, a posebno kroz resor boračkih pitanja mi njegujemo kulturu sjećanja", rekao je premijer Gutić te dodao da će Vlada u narednom periodu iznaći načina da podrži održavanje ove konferencije, koja će sigurno ostvariti značajan utjecaj.
Na kraju sastanka učesnici sastanka su razmijenili prigodne poklone, knjige i druge materijale koji na sebi svojstven način objedinjuju arhivsku i dokumentarnu građu, te time čuvaju istinu koja se na ovim prostorima događala 90-tih godina.
U ime organizatora Konferencije današnjem sastanku su prisustvovali Kada Hotić, zamjenica predsjednice Udruženja Pokret „Majke enklave Srebrenica i Žepa", predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović i njegova saradnica Lea Bajrić.

Povodom organizacije i održavanja međunarodne konferencije pod nazivom „Procesuiranje genocida u BiH", premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i ministar za boračka pitanja Fahrudin Skopljak, primili su danas u posjetu predstavnike udruženja „Majke enklave Srebrenica i Žepa" i „Udruženja i svjedoka genocida".

Majke Srebrenice 01 11 01 2018Cilj konferencije, za koju je planirano da okupi i studente prava iz zemalja okruženja od Makedonije do Slovenije, je suočavanje mladih generacija sa prošlošću i istinom. Radi se o dvodnevnoj konferenciji koja će biti održana 18. i 19. aprila ove godine u Sarajevu, na kojoj će učešće uzeti predsjedavajući Žalbenog vijeća u predmetu Krstić Theodor Meron, te pravnici koji su bili uključeni u ovaj predmet.
U okviru konferencije između ostalog predviđeno je i održavanje simulacije suđenja, u kojoj će u timovima odbrane i tužilaštva sudjelovati i sami studenti.
Premijer Gutić je ovom prilikom ponovio da Vlada u potpunosti podržava sve aktivnosti koje istinu čuvaju od negiranja i zaborava.
„Tuzlanski kanton ima poseban senzibilitet prema Srebrenici i podrinju u cjelini. Kroz više naših ministarstava, a posebno kroz resor boračkih pitanja mi njegujemo kulturu sjećanja", rekao je premijer Gutić te dodao da će Vlada u narednom periodu iznaći načina da podrži održavanje ove konferencije, koja će sigurno ostvariti značajan utjecaj.
Na kraju sastanka učesnici sastanka su razmijenili prigodne poklone, knjige i druge materijale koji na sebi svojstven način objedinjuju arhivsku i dokumentarnu građu, te time čuvaju istinu koja se na ovim prostorima događala 90-tih godina.
U ime organizatora Konferencije današnjem sastanku su prisustvovali Kada Hotić, zamjenica predsjednice Udruženja Pokret „Majke enklave Srebrenica i Žepa", predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović i njegova saradnica Lea Bajrić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna