Zahtjevi boraca nisu usmjereni prema Vladi Tuzlanskog kantona

Povodom blokade i protesta grupe veterana, koji su blokirali saobraćaj na petlji Šićki Brod kod Tuzle, Vlada Tuzlanskog kantona održala je danas radno konsultativni sastanak.
Kako je tokom sastanka istaknuto, niti jedan od boračkih zahtjeva iznesenih tokom prethodna dva dana nije usmjeren prema Vladi Tuzlanskog kantona.

Vlada borci 02 03 2018Ono što je u domenu djelovanja kantonalnog nivoa vlasti, a to je ostvarivanje dopunskih prava boračke populacije, Vlada nastoji da uredno servisira i drago nam je da su takav naš stav i opredjeljenje prepoznali i borački savezi i udruženja. Razlozi za blokadu petlje Šićki Brod su u isključivoj nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, rečeno je danas.
S tim u vezi, a imajući u vidu da je to i izričit zahtjev okupljenih demobilisanih boraca, Vlada je danas uputila i otvoreni poziv federalnom premijeru Fadilu Novaliću i ministru Salki Bukvareviću, da u što kraćem roku dođu u Tuzlu, susretnu se sa borcima, direktno upoznaju sa njihovim zahtjevima i objasne realne mogućnosti za njihovo ispunjenje.
Uzimajući u obzir o kojoj se populaciji radi, kao i da postoje i da su u upotrebi alternativni putni pravci, Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo unutrašnjih poslova do sada nisu smatrali za neophodno da policijskom intervencijom deblokiraju ovu saobraćajnicu.
Imajući u vidu sve navedeno, kao i činjenicu da su se borci povukli sa drugih saobraćajnica u BiH, Kantonalna vlada je danas uputila i poziv braniteljima da zadrže dostojanstvo i da se povuku sa saobraćajnica, kako bi se privredni i društveni život mogao nesmetano odvijati, a da ostvarenje svih svojih prava branitelji traže putem nadležnih institucija sistema.
Vlada Tuzlanskog kantona i resorno kantonalno Ministarstvo za boračka pitanja će svim predstavnicima boraca i ubuduće biti na raspolaganju da, u okvirima zakona, kao partneri institucionalno učestvuju u svim budućim procesima, zaključeno je danas.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna