Aneksi kolektivnih ugovora za jednak tretman svih uposlenika

Jednak tretman za sve uposlenike u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, odnosno ostvarivanje mogućnosti za povećanje plaće za 6,25%, bila je glavna tema današnjeg sastanka delegacije Vlade Tuzlanskog kantona, koju je predvodio premijer Jakub Suljkanović i Saveza samostalnih sindikata predvođene predsjednikom Fahrudinom Šahovićem.

Sindikati 01 12 03 2018Podsjećamo, Vlada je nedavno sporazumom sa sindikatima utvrdila osnovicu za obračun plaće u 2018. godini u visini 404,00 KM, što je ustvari ispunjenje obećanja o povećanju plaće za 6,25% u odnosu na decembar 2017. godine. Prilikom obračuna plaća primijećeno je da postoji kategorija zaposlenika koja neće ostvariti navedeno povećanje plaće, odnosno čija primanja će, u slučaju da se ne poduzmu adekvatne aktivnosti, ostati na nivou decembra 2017. godine.
„Namještenicima sa koeficijentom za obračun plaće 1,00, u skladu sa važećim Kolektivnim ugovorom, isplaćivana je najniža plaća u iznosu od 406,56 KM, odnosno obračunavan im je dodatak na plaću da bi dostigli iznos najniže plaće. Uvećanjem osnovice za obračun plaće, a time i same plaće za 6,25%, gotovo da je otpala obaveza obračuna dodatka na plaću do iznosa najniže plaće, kako je to predviđeno Kolektivnim ugovorom. Kako bi smo izbjegli situaciju da određeni zaposlenici budu oštećeni, odnosno dovedeni u neravnopravan položaj, sa predstavnicima sindikata smo dogovorili da potpišemo anekse kolektivnih ugovora i svima omogućimo pravo na obećano povećanje plaće", rekao je premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović.
Današnji sastanak bio je i prilika da se počne sa pripremama za produženje važenja kolektivnih ugovora koji su potpisani prošle godine i kojima uskoro ističe važenje.
„Današnji sastanak je pokazao dobru saradnju sindikata i Vlade i to je ono što smo mi u sindikatu oduvijek i priželjkivali. Danas smo ispravili male previde u obračunima koje su učinjene prema ljudima, koji imaju koeficijent 1,00 i primaju najniže plaće iz budžeta TK, te i njima omogućili da osjete povećanje plaće od 6,25%. To znači da će oni od januara mjeseca, znači i jedan mjesec retroaktivno, imati primanja u iznosu od 432 KM" rekao je predsjednik Šahović.
U ime Vlade Tuzlanskog kantona današnjem sastanku su prisustvovali i ministrica pravosuđa i uprave Ivana Kulić, ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić, ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović i ministar finansija Miralem Nuhanović.

 

 

Sindikati 01 12 03 2018
Sindikati 02 12 03 2018
Sindikati 03 12 03 2018

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna