Podrška realizaciji projekta koji se finansira u okviru programa IPA Interreg

U prostorijama Vlade Tuzlanskog kantona danas je upriličena prezentacija projekta „Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje". Radi se o projektu Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta (RGGF) Univerziteta u Tuzli, finansiranom u okviru programa IPA Interreg IPA- CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

RGGF Ipa Interreg 01 11 05 2018Tokom današnje prezentacije objašnjene su dosadašnje aktivnosti u vezi sa ovim projektom, njegovi ciljevi i korisnosti koje od njega mogu ostvariti lokalne zajednice, ali i Tuzlanski kanton uopšte, a u pogledu prostornog planiranja i upravljanja rizicima od pojave klizišta. Posebna pažnja posvećena je i o narednim planiranim aktivnostima, za naredne projektne periode, za čiju je realizaciju potrebna i podrška Vlade Tuzlanskog kantona.
„Uz veoma dobre ocjene dosadašnjeg rada, već duži period imamo određene inpute kako od naših apartnera, tako i od predstavnika međunarodnih fondova da razmišljamo o pokretanju i novih projekata, kao što geotermalna energija i sl., a sve u cilju aktivnijeg pristupa međunarodnim fondovima. U tom smislu drago nam je da smo na današnjem sastanku dobili pozitivne signale u smislu podrške Kantonalne vlade realizaciji ovakvih projekata" rekao je dekan Rudarsko – geološko – građavinskog fakulteta Kemal Gutić.
Kada je u pitanju ovaj projekat, radi se o projektu ukupne vrijednosti od 974.695,50 Eura, od čega je 234.851,90 Eura budžet RGGF-a, namijenjenih uglavnom za nabavku opreme za fakultet, koja će se koristiti za potrebe „safEarth" projekta, a nakon njegove realizacije u naučno – istraživačkom i nastavnom procesu na Fakultetu. Partneri Fakultetu na ovom projektu su Hrvatski geološki institut Zagreb, JU Zavod za geološka istraživanja iz Podgorice i Razvojna agencija Žepče.
Svoje zadovoljstvo danas prezentiranim projektom i uopšte pristupom izradi karata podložnosti na klizanje izrazio je premijer Kantona Jakub Suljkanović.
„Drago mi je da je naš fakultet jedan od partnera na ovako značajnom projektu i što je pristupio izradi ovih karata jer će se, nakon realizacije Projekta, ovim podacima moći koristiti razne institucije i ustanove u okvirima svog polja djelovanja, a u smislu prevencije i smanjivanja posljedica svega onoga što nas je nažalost zadesilo nakon poplava 2014. godine" rekao je premijer Suljkanović, te dodao da će Vlada pružiti punu podršku realizaciji ovog projekta.
„Osim podrške ovom projektu, a imajući u vidu sve veću učestalost učešća i odobravanja finansiranja određenih projekata iz međunarodnih fondova, mi ćemo u narednom periodu, prilikom kreiranja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu nastojati predvidjeti određene potrebe i stvoriti pretpostavke za jednostavniju realizaciju i još kredibilniji nastup pred međunarodnim finansijerima", zaključio je premijer Suljkanović.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna