Vlada TK nastavila pregovore sa Sindikatom doktora

Zaključno sa četvrtkom, (14. juna) pravni timovi Vlade Tuzlanskog kantona i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK pregledat će i prečistiti tekst Kolektivnog ugovora. Ovo je zaključeno na današnjem sastanku kojim je Vlada TK nastavila pregovora, prekinute 27. aprila, sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije TK.

sind dok sastJPG 1„Ono što je bitno naglasiti je da će i reprezentativnost koju izdaje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK također biti u četvrtak definisana, odnosno biti doneseno rješenje, pozitivno ili negativno", rekao je na press konferenciji nakon sastanka ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić, naglasivši da se pregovarački tim Vlade kao i predstavnici Sindikata nadaju da će to biti pozitivno, ali ne žele prejudicirati.
„Što se tiče reprezentativnosti ona je bila izdata u septembru prošle godine i odlukom Vlade ukinuta na osnovu sudske odluke jer Sindikat nije ispunio godinu dana vremenskog perioda za ponovno podnošenje zahtjeva za reprezentativnost. S obzirom da je taj period prošao dobili smo mišljenje od resornog ministarstva da to ne bi trebalo predstavljati problem", rekao je ministar Hadžiefendić
Na sastanku je također dogovoreno da kada su u pitanju finansije, ostaju nepromijenjeni svi uslovi Kolektivnog ugovora potpisanog prije desetak dana sa Nezavisnim strukovnim sindikatom zdravstvenih radnika TK a na snazi su od 1. juna.
Ministar Hadžiefendić je istaknuo da su, na jednom od prethodnih sastanaka, predsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH dr Rifat Rijad Zaid i on već potpisali protokol da 15. februara u roku od 8 dana nastavljaju pregovore o povećanju do najviše 0,6 koeficijenta a sve u skladu sa finansijskim stanjem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Zaključno sa četvrtkom, (14. juna) pravni timovi Vlade Tuzlanskog kantona i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK pregledat će i prečistiti tekst Kolektivnog ugovora. Ovo je zaključeno na današnjem sastanku kojim je Vlada TK nastavila pregovora, prekinute 27. aprila, sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije TK.

sind dok sastJPG 1„Ono što je bitno naglasiti je da će i reprezentativnost koju izdaje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK također biti u četvrtak definisana, odnosno biti doneseno rješenje, pozitivno ili negativno", rekao je na press konferenciji nakon sastanka ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić, naglasivši da se pregovarački tim Vlade kao i predstavnici Sindikata nadaju da će to biti pozitivno, ali ne žele prejudicirati.
„Što se tiče reprezentativnosti ona je bila izdata u septembru prošle godine i odlukom Vlade ukinuta na osnovu sudske odluke jer Sindikat nije ispunio godinu dana vremenskog perioda za ponovno podnošenje zahtjeva za reprezentativnost. S obzirom da je taj period prošao dobili smo mišljenje od resornog ministarstva da to ne bi trebalo predstavljati problem", rekao je ministar Hadžiefendić
Na sastanku je također dogovoreno da kada su u pitanju finansije, ostaju nepromijenjeni svi uslovi Kolektivnog ugovora potpisanog prije desetak dana sa Nezavisnim strukovnim sindikatom zdravstvenih radnika TK a na snazi su od 1. juna.
Ministar Hadžiefendić je istaknuo da su, na jednom od prethodnih sastanaka, predsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH dr Rifat Rijad Zaid i on već potpisali protokol da 15. februara u roku od 8 dana nastavljaju pregovore o povećanju do najviše 0,6 koeficijenta a sve u skladu sa finansijskim stanjem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna