Predstavnici Streljačkog invalidskog kluba Tuzla kod premijera Suljkanovića

Premijer Jakub Suljkanović i ministrica za kulturu, sport i mlade Slavena Vojinović te pomoćnik ministra za boračka pitanja Mustafa Šahović primili su danas delegaciju Streljačkog invalidskog kluba Tuzla Kadiru Nukić, Mirsada Hasića i Nihada Bukvića.

strelj savez ilustrPored postignuća predstavnici kluba, koji kontinuirano postiže najbolje rezultate, ovom su prilikom iznijeli i probleme sa kojima se susreću. Jedan od najvećih je nedostatak streljane za pripremu takmičara na području cijelog TK te zastarjelost opreme, posebno specijalnih pušaka.
Kada su u pitanju finansijska sredstva, rekao je premijer Suljkanović, Klub će i ove godine putem resornih ministarstava dobiti sredstva koja omogućuju pojedini programi. „Neophodno je mapirati sportsku infrastrukturu koja postoji na području Tuzlanskog kantona kako bi znali čime raspolažemo", rekao je premijer Suljkanović napomenuvši da bi u resornim ministarstvima trebalo potražiti odgovor o tome postoji li prostor za streljanu u okviru Kampusa Univerziteta u Tuzli u Solini.
Današnji sastanak bio je još jedna prilika da se istakne važnost sporta u životu invalidnih osoba te potreba za uključivanjem što više mladih ljudi u razne vidove sportskih aktivnosti.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna