Briga za sanaciju „Bijelog mora“ i prevenciju budućih incidenata

Sagledavanje situacije u vezi sa incidentom izlijevanja sadržaja iz taložnice „Bijelo more" u Lukavcu, te informisanje o aktivnostima koje se trenutno provode u cilju sanacije ali i prevencije da se slična situacija ne bi ponovila, bile su teme današnjeg sastanka delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, Općine Lukavac i kompanije Soda Sisecam iz Lukavca.

Soda Sisecam 02 07 2018Kako je istaknuo premije Suljkanović, Vlada, iako nema pravnu nadležnost u ovoj situaciji, s aspekta sigurnosti građana i zaštite životne okoline zainteresirana je za provođenje aktivnosti sanacije i prevencije.
„Nadležni inspekcijski i pravosudni organi vode procese u vezi sa incidentom iz aprila mjeseca ove godine, a Vlada, osim informacije Agro - pedološkog zavoda i Agencije za vodno područje rijeke Save, nema informacija dokle su procesi stigli i u kojem smjeru se situacija odvija", rekao je premijer Suljkanović.
Iznenađenje sporošću provođenja ovih procesa nije krio ni generalni Direktor SISECAM Soda Lukavac Sefa Özincegedik.
„Građani ne treba da budu zabrinuti za eventualno namirenje štete, ali moramo sačekati da nadležni organi donesu svoje ocjene i odluke, pa ćemo nakon toga krenuti u procese naknade štete", rekao je direktor Özincegedik i dodao da se sporna taložnica od dana incidenta više ne koristi, „zatvorena je pukotina, ojačani su svi drugi zidovi na svim taložnicama, a nadležne institucije rade na ispitivanju kvaliteta zidova taložnica".
Također, Direktor je rekao da Soda već radi na realizaciji projekta prelaska na novi sistem upravljanja otpadom, što će rezultirati zatvaranjem taložnica „Bijelo more".
S tim u vezi direktor je od Vlade zatražio pomoć da se procesi ubrzaju i omogući brža realizacija ovog projekta.
Premijer Suljkanović i ministri su izrazili volju i spremnost da u skladu sa mogućnostima i nadležnostima kantonalnih institucija pomognu bržu realizaciju ovog projekta.
Načelnik Općine Lukavac Edin Delić je izrazio zahvalnost Vladi Tuzlanskog kantona za sazivanje ovog sastanka, iskazivanje brige, ali i htjenja da se slični incidenti u budućnosti preveniraju, te pomogne Sodi da prevaziđe probleme s kojima se susreće.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna