SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Zbog enormnog povećanja neevidentiranog obima prometa voćem i povrćem, a u skladu sa Programom rada za 2013.godinu, tržišno – turistički i inspektori rada za oblast radnih odnosa će u narednom periodu u pojačanom nadzoru vršiti kontrolu prometovanja voćem i povrćem na prostoru cijelog kantona, na javnim površinama i uz putne saobraćajnice, zatim prometovanja na svim takozvanim tezgama ili štandovima, pokretnim prodavaonicama, kao i prometovanja voćem i povrćem u registrovanim objektima radi suzbijanja rada bez odobrenja, rada na crno, kao i rada bez validne dokumentacije za robe kojima se prometuje.

Iz tog razloga pozivamo sva registrovana pravna i fizička lica, kao i fizička lica građane koji nemaju registrovanu djelatnost da usklade svoje poslovanje sa važećom zakonskom regulativom i na taj način izbjegnu sve eventualne neugodnosti i nepotrebne finansijske izdatke.

Kod svih lica kod kojih se zatekne voće i povrće bez validne i uredne dokumentacije (čl. 25. stav 2. Zakona o unutrašnjoj trgovini ''Službene novine FBiH'', broj: 40/10), pored novčane kazne u iznosu od 3.000 – 15.000 KM za pravna lica, 400 - 2.000 KM za odgovorna lica, 500 – 1.500 KM za fizička lica i 300 – 1.500 KM za fizička lica - građane, biće izrečena i zaštitna mjera privremenog oduzimanja predmeta - robe kojom je načinjen prekršaj, kao i zabrana rada koja će biti obezbjeđena pečatom.

Nakon ovog saopćenja inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove će na terenu djelovati isključivo represivno.

 

 

KANTONALNA UPRAVA
ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TK
DIREKTOR
mr.sc. Besim Duraković. dipl.oec

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15