Sastanci sa sindikatima organa uprave i pravosuđa i visokog obrazovanja

Današnjim sastankom sa sindikatima organa uprave i pravosuđa TK i visokog obrazovanja i nauke Vlada je nastavila socijalni dijalog. Cilj je poboljšanje statusa i materijalnog standarda svih uposlenika koji plaće primaju iz budžeta Tuzlanskog kantona, a u svjetlu najavljenog povećanja plaća od januara 2019.godine.

Sindikati VOiN DS 01 14 09 2018Na oba sastanka premijer Suljkanović je izrazio volju i spremnost Vlade da se u realnim okvirima, kako je to već dogovoreno i sa predstavnicima drugih sindikata, od januara 2019. godine izvrši korekcija koeficijenata za obračun plaće u smislu njihovog povećanja za 6,5%.
Također, kada je u pitanju sastanak sa predstavnicima Sindikata organa uprave i pravosuđa TK, dogovoreno je da se u narednom periodu formira radna grupa za izradu Zakona o plaćama državnih službenika, čime će se sistemski riješiti način obračuna primanja ove grupe uposlenika.
S druge strane, na sastanku sa predstavnicima Sindikata visokog obrazovanja i nauke istaknuto je da je zajednički cilj Vlade i sindikata stvaranje pretpostavki za napredak cjelokupnog visokog obrazovanja. S tim u vezi dogovoreno je da se Vladi Tuzlanskog kantona u narednom periodu predloži tekst protokola kojim će se definirati naredni koraci u procesu kolektivnog pregovaranja, a sve s ciljem potpisivanja Kolektivnog ugovora za oblast visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.
Očekujemo da ćemo i u visokom obrazovanju vrlo brzo i na obostrano zadovoljstvo okončati proces kolektivnog pregovaranja i zaključiti Kolektivni ugovor, čime ćemo dodatno osnažiti Univerzitet u Tuzli i ojačati njegove pretpostavke za budući razvoj", složili su se danas premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović i ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović.

Današnjim sastankom sa sindikatima organa uprave i pravosuđa TK i visokog obrazovanja i nauke Vlada je nastavila socijalni dijalog. Cilj je poboljšanje statusa i materijalnog standarda svih uposlenika koji plaće primaju iz budžeta Tuzlanskog kantona, a u svjetlu najavljenog povećanja plaća od januara 2019.godine.

Sindikati VOiN DS 01 14 09 2018Na oba sastanka premijer Suljkanović je izrazio volju i spremnost Vlade da se u realnim okvirima, kako je to već dogovoreno i sa predstavnicima drugih sindikata, od januara 2019. godine izvrši korekcija koeficijenata za obračun plaće u smislu njihovog povećanja za 6,5%.
Također, kada je u pitanju sastanak sa predstavnicima Sindikata organa uprave i pravosuđa TK, dogovoreno je da se u narednom periodu formira radna grupa za izradu Zakona o plaćama državnih službenika, čime će se sistemski riješiti način obračuna primanja ove grupe uposlenika.
S druge strane, na sastanku sa predstavnicima Sindikata visokog obrazovanja i nauke istaknuto je da je zajednički cilj Vlade i sindikata stvaranje pretpostavki za napredak cjelokupnog visokog obrazovanja. S tim u vezi dogovoreno je da se Vladi Tuzlanskog kantona u narednom periodu predloži tekst protokola kojim će se definirati naredni koraci u procesu kolektivnog pregovaranja, a sve s ciljem potpisivanja Kolektivnog ugovora za oblast visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.
Očekujemo da ćemo i u visokom obrazovanju vrlo brzo i na obostrano zadovoljstvo okončati proces kolektivnog pregovaranja i zaključiti Kolektivni ugovor, čime ćemo dodatno osnažiti Univerzitet u Tuzli i ojačati njegove pretpostavke za budući razvoj", složili su se danas premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović i ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna