Počela rekonstrukcija dionice puta prema „Muškoj vodi“

Uvođenjem izvođača u radove danas je započeta rekonstrukcija dionice ceste Kladanj – Brateljevići – Milankovići. Radi se o putnom pravcu koji je za Tuzlanski kanton značajan sa dva aspekta. Prvi je revitalizacija turističkih potencijala planine Konjuh i sportsko rekreativnog kompleksa Muška voda, a drugi je historijski aspekt i činjenica da se radi o „Putu spasa" koji je bio od vitalnog značaja za naš kanton tokom rata 1992-'95. godine.

Rekonstrukcija puta Kladanj 01 01 10 2018„Rekonstrukcija ovog putnog pravca je od velikog značaja za Tuzlanski kanton i revitalizaciju našeg sportsko rekreativnog kompleksa „Muška voda". Naša namjera je da, ukoliko u okviru stečajnog postupka uskoro ne dođe do kupovine kapitala ovog kompleksa, iznađemo način i pravno rješenje da putem Turističke zajednice Tuzlanskog kantona ove potencijale pokušamo staviti u funkciju. S tim u vezi rekonstrukcija ovog puta će svakako podići atraktivnost ovog kompleksa, ali i biti ohrabrenje budućim investitorima", riječi su ministra trgovine, turizma i saobraćaja Mirsada Gluhića.
„Ovaj putni pravac je proglašen cestom od značaja za Tuzlanski kanton do njegove prekategorizacije. Zadovoljstvo nam je uvesti danas ovdje izvođače u radove na rekonstrukciji oko 2 km ove ceste, što će svakako olakšati saobraćaj na ovoj dionici, a vrijednost ovog projekta je oko 1,5 miliona KM. U ovom slučaju radi se o još jednoj dionici čija se rekonstrukcija finansira iz kreditnih sredstava Direkcije cesta, a očekujemo da radovi budu okončani za oko dva mjeseca", rekao je direktor Direkcije Agan Delibajrić.
Početak rekonstrukcije i ove dionice puta, pokazatelj je da je Tuzlanski kanton vjerovatno najveće gradilište u Federaciji BiH, kada je u pitanju rekonstrukcija i revitalizacija putne infrastrukture.
„Zadovoljstvo mi je što ćemo ove godine, što iz kreditnih, što iz redovnih sredstava Direkcije u regionalnu putnu infrastrukturu investirati oko 26 miliona KM. Uz rekonstrukciju puteva, koja sama po sebi donosi brojne benefite našim građanima, sigurniji, brži i ugodniji prijevoz roga i usluga, angažman domaćih građevinskih kompanija na rekonstrukciji putnih pravaca u našem kantonu svojevrstan je i poticaj domaćoj privredi. Kada je u pitanju ovaj putni pravac, njegovom rekonstrukcijom želimo pokazati da iskreno vjerujemo u potencijale odmarališta „Muška voda". Ovaj kompleks je bio ali i treba ponovno biti motorna snaga razvoja turizma na ovom području, a time i otvaranja novih radnih mjesta", rekao je premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović.
Zadovoljstvo investicijom i rekonstrukcijom puta izrazio je i načelnik Općine Kladanj Jusuf Čavkunović.
„Za nas, kao lokalnu zajednicu, ovo je veoma značajan projekat i putna komunikacija, jer nam otvara bolju komunikaciju prema kompleksu Muška voda, a što stvara preduslove da ga oživimo, a time i stvorimo kvalitetne preduslove za razvoj turizma na području naše općine. Ovo je možda i najteža dionica prema Muškoj vodi, i ja danas želim izraziti zahvalnost Vladi Tuzlanskog kantona i Direkciji regionalnih cesta TK što su dali podršku realizaciji ovog projekta", rekao je načelnik Čavkunović.

Uvođenjem izvođača u radove danas je započeta rekonstrukcija dionice ceste Kladanj – Brateljevići – Milankovići. Radi se o putnom pravcu koji je za Tuzlanski kanton značajan sa dva aspekta. Prvi je revitalizacija turističkih potencijala planine Konjuh i sportsko rekreativnog kompleksa Muška voda, a drugi je historijski aspekt i činjenica da se radi o „Putu spasa" koji je bio od vitalnog značaja za naš kanton tokom rata 1992-'95. godine.

Rekonstrukcija puta Kladanj 01 01 10 2018„Rekonstrukcija ovog putnog pravca je od velikog značaja za Tuzlanski kanton i revitalizaciju našeg sportsko rekreativnog kompleksa „Muška voda". Naša namjera je da, ukoliko u okviru stečajnog postupka uskoro ne dođe do kupovine kapitala ovog kompleksa, iznađemo način i pravno rješenje da putem Turističke zajednice Tuzlanskog kantona ove potencijale pokušamo staviti u funkciju. S tim u vezi rekonstrukcija ovog puta će svakako podići atraktivnost ovog kompleksa, ali i biti ohrabrenje budućim investitorima", riječi su ministra trgovine, turizma i saobraćaja Mirsada Gluhića.
„Ovaj putni pravac je proglašen cestom od značaja za Tuzlanski kanton do njegove prekategorizacije. Zadovoljstvo nam je uvesti danas ovdje izvođače u radove na rekonstrukciji oko 2 km ove ceste, što će svakako olakšati saobraćaj na ovoj dionici, a vrijednost ovog projekta je oko 1,5 miliona KM. U ovom slučaju radi se o još jednoj dionici čija se rekonstrukcija finansira iz kreditnih sredstava Direkcije cesta, a očekujemo da radovi budu okončani za oko dva mjeseca", rekao je direktor Direkcije Agan Delibajrić.
Početak rekonstrukcije i ove dionice puta, pokazatelj je da je Tuzlanski kanton vjerovatno najveće gradilište u Federaciji BiH, kada je u pitanju rekonstrukcija i revitalizacija putne infrastrukture.
„Zadovoljstvo mi je što ćemo ove godine, što iz kreditnih, što iz redovnih sredstava Direkcije u regionalnu putnu infrastrukturu investirati oko 26 miliona KM. Uz rekonstrukciju puteva, koja sama po sebi donosi brojne benefite našim građanima, sigurniji, brži i ugodniji prijevoz roga i usluga, angažman domaćih građevinskih kompanija na rekonstrukciji putnih pravaca u našem kantonu svojevrstan je i poticaj domaćoj privredi. Kada je u pitanju ovaj putni pravac, njegovom rekonstrukcijom želimo pokazati da iskreno vjerujemo u potencijale odmarališta „Muška voda". Ovaj kompleks je bio ali i treba ponovno biti motorna snaga razvoja turizma na ovom području, a time i otvaranja novih radnih mjesta", rekao je premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović.
Zadovoljstvo investicijom i rekonstrukcijom puta izrazio je i načelnik Općine Kladanj Jusuf Čavkunović.
„Za nas, kao lokalnu zajednicu, ovo je veoma značajan projekat i putna komunikacija, jer nam otvara bolju komunikaciju prema kompleksu Muška voda, a što stvara preduslove da ga oživimo, a time i stvorimo kvalitetne preduslove za razvoj turizma na području naše općine. Ovo je možda i najteža dionica prema Muškoj vodi, i ja danas želim izraziti zahvalnost Vladi Tuzlanskog kantona i Direkciji regionalnih cesta TK što su dali podršku realizaciji ovog projekta", rekao je načelnik Čavkunović.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna