Podrška sigurnosnim i policijskim institucijama u traganju za ubicama policajaca

Povodom pogibije policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, koji su ubijeni dok su časno obavljali svoju dužnost, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Senad Alić i premijer Jakub Suljkanović uputili su izraze saučešća porodicama i kolegama stradalih naglasivši da je predanost ovih iskusnih policajaca i njihova žrtva podsjetnik za ustrajnost u borbi protiv zločina.

Čin ubistva policajaca predstavlja najveći napad na institucije sistema i sigurnosne strukture i zaslužuje najjaču osudu.
U ime Skupštine i Vlade Tuzlanskog kantona izražavamo potpunu podršku naporima policijskih i agencija za provođenje zakona u aktivnostima održavanja sigurnosti, javnog reda i mira za sve građane Bosne i Hercegovine.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna