Priprema za nove studijske programe na Univerzitetu u Tuzli.

Osnivanje Poljoprivrednog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli, te materijalno – tehnički i finansijski preduslovi koje treba osigurati za početak rada ove visokoškolske ustanove bile su glavne teme današnjeg sastanka delegacija Vlade TK i Univerziteta.

UNTZ 29 10 2018„Radi se o dobrom projektu i potrebi koja se ukazala na našem području. U ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji u Federaciji BiH, Tuzlanski kanton učestvuje sa oko 30%. Uzimajući u obzir ovaj podatak nameće se potreba za edukacijom visoko stručnih kadrova iz ove oblasti. Zadovoljstvo nam je vidjeti da je Univerzitet odgovorio na ovaj društveni izazov, a imajući u vidu da je početak rada Fakulteta planiran za iduću akademsku godinu, imamo dovoljno vremena da sve dobro analiziramo i detaljno pripremimo", rekao je premijer Suljkanović.
Tokom sastanka bilo je govora i o drugim pitanjima a koja se tiču poboljšanja kvaliteta i jednoobraznosti studijskog procesa, te neophodnom popunjavanju upražnjenih radnih mjesta na Univerzitetu u Tuzli.
Osim premijera Jakuba Suljkanovića i rektorice Nermine Hadžigrahić sa saradnicima, današnjem sastanku su prisustvovali i ministar finansija Miralem Nuhanović i ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović sa saradnicima.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna