PODRŠKA ZDRAVSTVENOM SISTEMU TK

Kruna dosadašnjih aktivnosti oko umrežavanja sva tri klinička centra na području Federacije BiH ali i sagledavanja trenutnog stanja u zdravstvenom sistemu bio je današnji sastanak u Vladi Tuzlanskog kantona. Gosti premijera TK Seada Čauševića i resorne ministrice Nermine Hadžigrahić bili su federalni ministar zdravstva, Rusmir Mesihović i direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH Novka Agić.

 

posjeta mesihovic 27082013Istakavši da Tuzlanski kanton ima zdravstveni „brend", u okviru dosadašnjeg UKC-a, kojeg treba sačuvati i unaprijediti, ministar Mesihović je prije svega dao podršku transplant programu i sugerisao važnost budućeg javno-privatnog parnerstva u zdravstvu. Boljem funkcionisanju zdravstvenog sistema, prema riječima federalnog ministra, trebala bi doprinijeti skora informatizacija odnosno, uvođenje elektronske kartice i takozvanog e-recepta što već treba da zaživi na području Kantona Sarajevo čime će biti eliminisano čekanje i periodično ovjeravanje zdravstvenih knjižica.
„Cilj nam je ubrzati procese kojim će zdravstvo dobiti na kvaliteti te zajedno sa Federacijom BiH regulisati osnivačka prava Univerzitetsko-kliničke bolnice Tuzla", kazao je ovom prilikom premijer Čaušević. „Raduje činjenica da su prisutne naznake boljeg poslovanja UKB Tuzla", istaknula je kantonalna ministrica zdravstva Hadžigrahić još jednom podsjećajući da „bez jakog kliničkog centra svoju ulogu ne mogu ostvariti ni domovi zdravlja".
Današnji sastanak organizovan je u cilju sagledavanja svih komponenti koje čine stabilan federalni zdravstveni sistem za koji je zainteresovana i Svjetska banka a čiji će konsultant uskoro posjetiti Tuzlu, najavljeno je ovom prilikom.

 

Odjeljenje za informisanje

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15