RIJEŠENA EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA OKO PETLJE ŠIĆKI BROD

„Svi problemi koji se tiču eksproprijacije zemljišta kako bi petlja Šićki Brod izgledala kako je i planirano, regulisani su na obostrano zadovoljstvo", kazao je federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić upoznajući danas premijera Tuzlanskog kantona Seada Čauševića sa aktuelnostima vezanim za intenzivne radove na poboljšanju putne infrastrukture na području TK. „Naš je prioritet skraćenje dužine puta Tuzla - Sarajevo, odnosno Kladanj - Olovo preko planinskog prevoja Karaula.

 

posjeta envera bijedica 27082013

„Radovi za sada teku zadovoljavajućim tempom", kazao je ovom prilikom ministar Bijedić dodavši da će, već u ovom periodu sljedeće godine, nova trasa znatno doprinjeti skraćenju putovanja i do pola sata". Medju brojnim putevima na području TK koji se intenzivno obnavljaju, resorni ministar izdvojio je revitalizaciju ceste kod Đurđevika i Kladnja koja je rađena na savremeni način čime će se izbjeći česte popravke u skorijoj budućnosti.

 

Odjeljenje za informisanje