USAID POSJETIO TUZLANSKI KANTON

Nastavak aktivnosti na području Tuzlanskog kantona u godini energetske efikasnosti bio je fokusu današnjih razgovora premijera TK, Seada Čauševića i predstavnika Američke agencije za međunarodni razvoj. Sastanku su prisustvovali dr. Zoran Morvaj, direktor Projekta 3E, Mak Kamenica, zamjenik direktora, Ankica Gavrilović i Jasna Hivziefendić, savjetnica premijera za međunarodnu saradnju i razvojne programe.

                           USAID 
Otvaranje Studentskog energetskog kluba u Tuzli kao i info-centara u svih 13 općina dio je aktivnosti koje USAID poduzima u cilju sklapanja energetske slike Tuzlanskog kantona, rečeno je ovom prilikom. USAID-ov projekat Ekonomija energetske efikasnosti 3E je program vrijedan 4,2 miliona dolara za promociju tehnologija energetske efikasnosti i to putem razvoja pilot projekata u objektima sufinansiranim od strane javnog i privatnog sektora
Cilj projekta 3E da u praksi prikaže kako energetska efikasnost štedi novac potrošačima već je dao bolje rezultate nego što se očekivalo. Budući da je jedna od aktivnosti u predstojećem periodu i takozvano „utopljavanje" privatnih stambenih objekata bilo je govora i o mogućnostima saradnje javnog i privatnog sektora. U narednom periodu USAID će uraditi investicijske studije koje će, između ostalog, provesti u općinama Kladanj, Srebrenik i Lukavac što će u konačnici uštedjeti novac potrošačima i imati veliki ekološki efekat.
Premijer Čaušević goste je upoznao i sa predstojećim planovima toplifikacije nekih od općina, uvođenjem informacionog sistema u neke od javnih objekata te podržao mogućnost poticajnih sredstava i podrške građanima slabijeg imovnog stanja za toplinsku izolaciju domaćinstava.
Predstavnici USAID-a ovom su prilikom premijeru Čauševiću uručili i potpisanu Energetsku povelju.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15