10 godina rada Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći

Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći danas je obilježio jubilej, 10 godina uspješnog rada i djelovanja. Analizirajući samo prošlu godinu, danas je istaknuo da je Zavod u 2018 godini zastupao stranke u ukupno 1.717 predmeta, od čega u 749 krivičnih, 541 parničnih, 306 prekršajnih, 28 vanparnična i 93 ostala predmeta.


Zavod godisnjica 01 02 07 2019„Pružanjem besplatne pravne pomoći građanima slabijeg imovinskog stanja stanovništva, u skladu sa zakonom, Zavod omogućava svim građanima ostvarivanje jednakog pristupa pravdi. To za posljedicu ima jačanje pravne sigurnosti i vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini, kao i ostvarivanje ljudskih prava, zagarantovanih međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima, koje je ratificirala Boana i Hercegovina. Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći u Tuzli, kao i drugi zavodi i centri za pružanje besplatne pravne pomoći građanima slabog imovnog stanja, se osnivaju da bi Bosna i Hercegovina ispunila sve uslove za ulazak u Evropsku uniju, odnosno da bi ispunila europski standard osiguranja jednakog pristupa pravdi i pravičnom suđenju i građanima slabog imovnog stanja" istaknula je direktorica Zavoda Mersija Jašarević i dodala da je djelovanje Zavoda i njegovim angažmanom umjesto angažovanja branilaca po službenoj dužnosti rezultiralo i značajnim finansijskim uštedama u Budžetu Tuzlanskog kantona.


Zavod je jedna od prvih institucija ovog tipa koje su formirane u Bosni i Hercegovini, a 2012. godine je osnovana Mreža pružaoca besplatne pravne pomoći u BiH. Sporazum o razumijevanju potpisalo je 11 organizacija koje besplatnu pravnu pomoć pružaju širom Bosne i Hercegovine, čime je učinjen prvi veliki korak ka organiziranom multi-institucionalnom pristupu razmatranju pitanja od zajedničkog interesa svih pružaoca besplatne pravne pomoći. Besplatna pravna pomoć je jedini dostupni instrument zaštite i ostvarenja prava osobama slabijeg imovnog stanja pri rješavanju njihovih egzistencijalnih pitanja. Zbog izuzetne važnosti pravne pomoći, država, u ovom slučaju Tuzlanski kanton čini sve što je u njegovoj moći kako bi se svima, bez diskriminacije, omogućio pristup pravdi.


S tim u vezi, na današnjoj svečanosti, kojoj su prisustvovali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, predstavnici drugih zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, te predstavnici sudova i drugih pravosudnih institucija, premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović je direktorici i svim uposlenicima Zavoda čestitao 10. godišnjicu uspješnog rada.


„U današnje vrijeme kada postoji značajan broj ljudi koji nisu u stanju osigurati sebi adekvatnu pravnu pomoć, nastojimo da kroz ovakve projekte pružimo dostojanstvo tim ljudima. Vlada Tuzlanskog kantona je tu potrebu uvidjela još 2008. godine kada se počelo raditi na osnivanju ove institucije. Imajući u vidu sve što je Zavod do danas uradio, danas možemo reći da je Zavod, od 2009. godine, kada je i zvanično počeo sa radom, do danas u potpunosti odgovorio svojim obavezama, a iskazanim profesionalizmom, često i ličnom požrtvovanošću uposlenika, opravdao svoje postojanje i svima nama osvjetlao obraz", rekao je premijer Suljkanović, te Zavodu, u očekivanju boljeg vremena i porasta standarda svih naših građana, u narednim godinama zaželio što manje klijenata.

 


 

Zavod godisnjica 01 02 07 2019
Zavod godisnjica 02 02 07 2019