REALNE OSNOVE ZA KVALITETNIJU SARADNJU IRANA I BOSNE I HERCEGOVINE

Ambasador Islamske Republike Iran u BiH Seyed Hossein Rajabi posjetio je jučer premijera Tuzlanskog kantona Seada Čauševića. Novoimenovanom ambasadoru, koji je akreditovan prije dva mjeseca Premijer i saradnici su izrazili dobrodošlicu u Tuzlu i Tuzlanski kanton, te poželjeli sreću u obavljanju nove funkcije.
Susret je bio prilika da se razgovara o bilateralnim odnosima dvije zemlje, o karakteristikama pojedinih regija Irana, njihovim sličnostima i razlikama sa Tuzlanskim kantonom, privrednim kretanjima, te mogućnostima kvalitetnije privredne saradnje. Ambasadora i njegove saradnike je predstavio i predvodio u posjeti Tuzli i Tuzlanskom kantonu Zijad Jagodić poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine.

 

iranski ambasador

 Predstavio je Ambasador uz pomoć poslanika Jagodića sve karakteristike Irana i naglasio kako su veoma realne osnove za ostvarivanje saradnje.
"Želim konkretan razgovor, otvoren i jasan i konkretne poteze da povučemo kako bi i rezultati našeg susreta bili konkretni. Upoznat sam sa karakteristikama Bosne i Hercegovine i ove regije i smatram da ima osnova na kojima treba graditi buduću privrednu saradnju. Neophodno je približiti interese, raditi u cilju ostvarivanja profita na zadovoljstvo obje strane ali je također neophodno da se i određene administrativne barijere, prije svih vizni režim koji BiH ima prema Iranu, prilagode ostvarivanju kvalitetnije privredne saradnje, da ne budu prepreka nego podsticaj i pomoć razvoju. Iran ima puno toga za ponuditi ali isto tako ima i puno toga što Iran može dobiti iz Tuzlanskog kantona", bio je konkretan Ambasador Hossein.
Obzirom da Iran trenutno iz Tuzlanskog kantona uvozi koks i određene količine drveta, postoji realna mogućnost da se te količine povećaju.
„Na području Tuzlanskog kantona se nalazi više kompanija kojima je za dalji rast i razvoj potreban stabilan i jak ekonomski partner. Tu vidimo priliku da se uključe Iranske kompanije, koje bi s jedne strane pomogle nama da razriješimo određene probleme u tim firmama, a s druge strane otvorile sebi još jedna vrata za evropsko tržište" rekao je premijer Čaušević.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15