Podrška Ekonomskog fakulteta u prevazilaženju posljedica krize

Kako bi što spremnije dočekali ekonomske efekte koji će uslijediti, a koji su uzrokovani pandemijom korona virusa, na današnjem sastanku premijera Tuzlanskog kantona Denijala Tulumovića i kantonalnog ministra finansija Suada Mustajbašića sa predstavnicima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, danas je najavljena saradnja ovih dviju institucija.

Profesori 17 03 2020Premijer Tulumović se zahvalio profesorima sa Ekonomskog fakulteta na iskazanoj društvenoj odgovornosti i želji da u svom domenu pomognu u prevazilaženju krize. „Ta pomoć odnosi se na pomoć u razumijevanju trenutnih ekonomskih aspekata krize, a u narednom periodu razgovarat ćemo i o zajedničkoj izradi setova mjera za pomoć i podršku privrednim subjektima. Sve ovo sigurno je da će nam biti od velikog značaja", kazao je Tulumović ističući iskazanu volju Fakulteta kao pozitivan primjer društvene angažiranosti visokoškolske ustanove.
„Fakultet je svjestan situacije u kojoj se trenutno nalazimo i spremni smo staviti sve naše resurse kako bismo predvidjeli i evenutalno minimizirali negativne posljedice. Tu prije svega mislimo na posljedice koje će uslijediti po privredu, ali i po budžet i Tuzlanski kanton u cjelini", kazala je ovom prilikom dekanica Ekonomskog fakulteta Meldina Kokorović Jukan.
Profesor Kadrija Hodžić je dodao da će se posljedice krize sigurno dugo osjećati. „Želimo pomoći da Tuzlanski kanton što bolje razumije ekonomske aspekte ove krize, a s ciljem pripremanja što kvalitetnijeg odgovora. S tim u vezi želimo pomoći očuvanju likvidnosti preduzeća na kantonu", rekao je profesor Hodžić.
Na kraju sastanka svi učesnici su se složili da su sigurnost i zdravlje građana u ovom momentu prioritet, te da nam tek u narednom koraku slijede aktivnosti na sanaciji štete i revitalizaciji privrede.
„Vladi će pomoć sigurno trebati, a pomoć Ekonomskog fakulteta nam je uvijek dobrodošla", kazao je ministar finansija Suad Mustajbašić.
Osim premijera Tulumovića i ministra Mustajbašića, današnjem sastanku, u ime Vlade TK, prisustvovao je i savjetnik premijera Abdulah Zukić, dok je u ime fakulteta sastanku prisustvovao i profesor Merim Kasumović.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna