„Utopljavanje“ novih 18 školskih objekata

U narednom periodu na 18 školskih objekata u Tuzlanskom kantonu bit će provedene mjere energijske efikasnosti. Radi se o relizaciji projekta simboličnog naziva „Pametne škole II", a koji je nastavak nedavno uspješno okončanog IPA INTERREG projekta PAMETNE ŠKOLE u okviru kojeg je već izvršena energetska obnova 6 školskih objekata na području našeg kantona.

Pametne skole 2 01 07 08 2020 Kao i prethodni projekat, mjere energijske efikasnosti na novih 18 školskih objekata finansirat će se iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.
Sve ovo, a obzirom da je u toku optimizacija projektne aplikacije i projektnog budžeta, bio je povod za današnji sastanak delegacije Tuzlanskog kantona i predstavnika udruženja „Centar za razvoj i podršku" Tuzla (CRP), koji su, po uzoru na prošli projekat, Vladin partner i na realizaciji novih aktivnosti.
Kako je danas rečeno, ukupna vrijednost cijelog projekta je 3,6 miliona KM, od čega je 2 miliona KM namijenjeno za implementaciju u školskim objektima na području našeg kantona, a 1,6 miliona za škole u Republici Hrvatskoj.
„Od ovih 2 miliona KM, koja su namijenjena za škole u našem kantonu 1,5 miliona KM je predviđeno za infrastrukturne radove, nabavku i zamjenu postojećih kotlova kotlovima na biomasu, te zamjenu stolarije i termiozolaciju objekata, dok je preostali dio namijenjen za edukacijske programe i sl.", kazao je danas Edin Zahirović, projekt menadžer u Centru za razvoj i podršku.
„Danas smo definisali određene pojedinosti, koje su od značaja za potpisivanje projektnog ugovora, ali i samu implementaciju projekta, te se nadam da ćemo do kraja kalendarske godine pripremiti svu dokumentaciju i stvoriti pretpostavke da već od početka naredne godine krenemo i sa konkretnim aktivnostima na školskim objektima", rekao je danas premijer Kantona Denijal Tulumović.
Nakon što se završe takozvani pripremni radovi, očekuje se da implementacija projekta traje tokom 2021. i do kraja 2022. godine.


U narednom periodu na 18 školskih objekata u Tuzlanskom kantonu bit će provedene mjere energijske efikasnosti. Radi se o relizaciji projekta simboličnog naziva „Pametne škole II", a koji je nastavak nedavno uspješno okončanog IPA INTERREG projekta PAMETNE ŠKOLE u okviru kojeg je već izvršena energetska obnova 6 školskih objekata na području našeg kantona.

Pametne skole 2 01 07 08 2020 Kao i prethodni projekat, mjere energijske efikasnosti na novih 18 školskih objekata finansirat će se iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.
Sve ovo, a obzirom da je u toku optimizacija projektne aplikacije i projektnog budžeta, bio je povod za današnji sastanak delegacije Tuzlanskog kantona i predstavnika udruženja „Centar za razvoj i podršku" Tuzla (CRP), koji su, po uzoru na prošli projekat, Vladin partner i na realizaciji novih aktivnosti.
Kako je danas rečeno, ukupna vrijednost cijelog projekta je 3,6 miliona KM, od čega je 2 miliona KM namijenjeno za implementaciju u školskim objektima na području našeg kantona, a 1,6 miliona za škole u Republici Hrvatskoj.
„Od ovih 2 miliona KM, koja su namijenjena za škole u našem kantonu 1,5 miliona KM je predviđeno za infrastrukturne radove, nabavku i zamjenu postojećih kotlova kotlovima na biomasu, te zamjenu stolarije i termiozolaciju objekata, dok je preostali dio namijenjen za edukacijske programe i sl.", kazao je danas Edin Zahirović, projekt menadžer u Centru za razvoj i podršku.
„Danas smo definisali određene pojedinosti, koje su od značaja za potpisivanje projektnog ugovora, ali i samu implementaciju projekta, te se nadam da ćemo do kraja kalendarske godine pripremiti svu dokumentaciju i stvoriti pretpostavke da već od početka naredne godine krenemo i sa konkretnim aktivnostima na školskim objektima", rekao je danas premijer Kantona Denijal Tulumović.
Nakon što se završe takozvani pripremni radovi, očekuje se da implementacija projekta traje tokom 2021. i do kraja 2022. godine.


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna