Cilj Kantonalne vlade je konstantno unaprjeđenje socijalne zaštite

„Vlada Tuzlanskog kantona jasno pokazuje svoju socijalnu osjetljivost i činit će to i ubuduće. Uz standardne oblike socijalne pomoći, ćemo, kao i do sada, pružati podršku i svim onim aktivnostima koji doprinose unapređenje mentalnog i socijalnog zdravlja.

Amica Educa 21 10 2020U tom smislu naš cilj je postepeno ali konstantno unaprjeđenje oblasti socijalne zaštite", rekao je premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović na današnjem sastanku sa direktoricom udruženja građana Amica Educa Selmom Aličić i saradnicom u Udruženju i zastupnicom u Parlamentu Federacije BiH Melihom Bijedić.
Amica Educa je osnovana 1996. godine, sa inicijalnim ciljem da pomogne ženama i djeci traumatiziranim u ratu. S godinama rada u oblasti socijalne zaštite Amica Educa je danas mnogo više od toga, rečeno je danas.
„Amica Educa je danas više institucija koja se bavi pružanjem kontinuirane podrške u području socijalne zaštite. U saradnji sa drugim javnim institucijama kroz naše zajedničke, ali i aktivnosti koje se naslanjaju jedne na druge značajno doprinosimo pružanju kvalitetnije socijalne zaštite, kako u pogledu prevencije, tako i u pogledu tretmana", kazala je direktorica Aličić, te istaknula da bi u tom smislu, a sa ciljem zadržavanja kontinuiteta u pružanju socijalnih usluga, bilo dobro razmisliti o nekom obliku sistemske podrške ovim aktivnostima.
Podršku aktivnostima Amica Educa-e pruža i profesorica na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Meliha Bijedić, te je danas istaknula da je Amica Educa do sada uspješno realizirala i realizira veliki broj pozitivnih projekata, te je izgradila i pomaže u funkcioniranju jednog sistema socijalne zaštite koji zaslužuje da bude podržan i očuvan.
„Činjenica da je djelovanje Amica-e prošireno sa područja grada Tuzle, na Živinice, Srebrenik i uopće širom Tuzlanskog kantona pokazuje potrebu za ovom vrstom usluga, ali i potvrđuje kvalitetu projekata i aktivnosti koje se realiziraju", kazala je Bijedić.
Premijer Tulumović je izrazio zadovoljstvo činjenicom da jedna ovakva organizacija djeluje na našem kantonu, što je nesumnjivo doprinos kvalitetnijem sistemu socijalne zaštite, te će Vlada u narednom periodu sagledati mogućnosti da, u okviru svojih mogućnosti, pomogne njen budući rad.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna