ZAJEDNIČKI RAD NA IZRADI KANTONALNE PLATFORME ZA POVRATAK

Kantonalna platforma za povratak, provođenje rodno-odgovornog budžetiranja, nastavak rada na projektu kantonalne uprave i procesuiranje ratnih zločina neke su od aktivnosti o kojima su predstavnici OSCE-a BiH razgovarali na današnjem sastanku sa premijerom Tuzlanskog kantona Seadom Čauševićem i savjetnikom Igorom Rajnerom. Misiju OSCE-a BiH predstavljali su Alexander Chuplygin, viši predstavnik šefa Misije OSCE-a, Masanobu Yonemitsu, politički savjetnik, Mark Hanbury, vršilac dužnosti šefa ureda OSCE-a u Tuzli i Dragica Karadžin, politička službenica.OSCE

Rezultat intenzivne saradnje sa resornim ministarstvom i relevantnim institucijama te sistematičnog pristupa problemu izbjeglih i raseljenih osoba je rad na kantonalnoj platformi za povratak koja bi u naredna 2 mjeseca trebala doprinijeti procesu održivog, dostojanstvenog i sigurnog povratka, rečeno je ovom prilikom. Razgovano je o i ukupnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Kantonu te projektima koje je Vlada TK poduzela u prethodnom periodu. Među prioritetima, prema riječima premijera Čauševića, su očuvanje postojećih radnih mjesta i podrška malim i srednjim preduzećima gdje je do sada plasirano više od 4 miliona KM za subvencioniranje kamata i granatovanje kredita. Predstavnici OSCE-a ovom prilikom su najavili promjene u organizaciji Misije, odnosno zatvaranje nekih od kancelarija poput one u Bijeljini i Zenici a čiju nadležnost preuzima Ured u Tuzli.


Odjeljenje za informisanje