ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA EKONOMSKO – SOCIJALNOG VIJEĆA

Na svojoj XX redovnoj sjednici, održanoj 28.10.2013.godine, Ekonomsko-socijalno vijeće Tuzlanskog kantona donijelo je Zaključak kojim od Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona i drugih učesnika traži hitno donošenje zaključaka u vezi sa Analizom stanja privrede Tuzlanskog kantona sa programom aktivnosti i mjera za stvaranje boljeg ambijenta za održivost i razvoj privrede u Tuzlanskom kantonu, koja je razmatrana na četrdeset osmoj sjednici skupštine Tuzlanskog kantona.


Vijeće je zaključilo da predstavnici socijalnih partnera Vijeća, u roku od 7 dana, održe sastanak sa Premijerom TK u vezi sa održavanjem Radne konferencije „Mogućnosti ubrzanijeg razvoja industrije i poduzetništva Tuzlanskog kantona" i predlože da ista bude projekat Vlade TK.

Udruženje poslodavaca TK je Vijeću dostavilo prijedlog za formiranje Savjeta Vlade TK za ekonomsku politiku i razvoj, koji je Vijeće jednoglasno podržalo i isti će u vidu inicijative za formiranje Savjeta Vlade TK za ekonomsku politiku i razvoj dostaviti Vladi TK na dalje postupanje.

Također, razmatrana je i situacija u vezi sa povratom (refundacijama) naknada za porodiljska odsustva i Vijeće od Vlade TK traži da poslodavcima izmiri dugovanja po osnovu povrata naknada za porodiljska bolovanja kako bi im se pomoglo da ostvare svoja zakonska prava.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15