OBJAVLJENI PRELIMINARNI REZULTATI RASPODJELE SREDSTAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH

Komisija za provođenje Javnog poziva za raspodjelu sredstava za stambeno zbrinjavanje mladih objavila je u petak (01.11.2013.) Prijedlog rang liste i raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih za 2013. godinu. Radi se o objavi preliminarnih, ne konačnih rezultata, na koje Vlada Tuzlanskog kantona još uvijek nije dala saglasnost, čime se cjelokupan proces dodjele sredstava želi učiniti još transparentnijim.


Kako je na Rang listi preostalo 18 lica koji su ispunili kriterije sa istim brojem bodova (23 boda), predloženo je da se preostali iznos sredstava predviđenih za raspodjelu u iznosu od 6.514,68 KM, podijeli ravnomjerno. Podnosioci prijava od rednog broja 18. do 35., ukoliko nisu zadovoljni sa predloženim iznosom sredstava, mogu u roku od 7 dana od dana objavljivanja prijedloga raspodjele sredstava, dati pisanu izjavu da predloženi iznos ne prihvataju. Pripremljen obrazac izjave može se preuzeti u zgradi Vlade Tuzlanskog kantona, Slatina br. 2, V sprat – kancelarija broj 50, kod predsjednika Komisije. U protivnom smatrat će se da predloženi iznos prihvataju.
Podnosioci prijave koji dostave naprijed navedenu izjavu neće biti obuhvaćeni Programom raspodjele sredstava, a sredstva u iznosu od 6.514,68 KM bit će ravnomjerno raspoređena na podnosioce prijava koji prihvataju predloženi prijedlog raspodjele, tj. na one podnosioce prijava koji ne dostave pisanu izjavu o odustajanju.
Prije donošenja konačne odluke i davanja saglasnosti na Program raspodjele sredstava svim zainteresovanim podnosiocima prijava Komisija za provođenje javnog poziva bit će na raspolaganju u četvrtak, 07.11.2013. godine, u vremenskom periodu od 12:00 – 15:30 h, u zgradi Vlade Tuzlanskog kantona, Slatina br. 2, V sprat – kancelarija broj 50 gdje će zainteresirani kandidati moći dobiti odgovore ili pojašnjenja za eventualne nejasnoće.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15