Epidemiološka situacija relativno nepovoljna sa trendom daljeg pogoršanja

Tuzlanski kanton u proteklim sedmicama bilježi konstantan porast broja zaraženih osoba korona virusom. Ilustriraju to i svakodnevni izvještaji koje Zavod zdravstvenog osiguranja javno prezentira, a procent zaraženih u odnosu na broj testiranih osoba iznosi 8,1%.

Koordinaciono tijelo 23 08 2021Iz navedenog proizlazi da je epidemiološka situacija na području našeg kantona relativno nepovoljna, sa trendom daljeg pogoršanja.

S druge strane, kao jedan od mogućih razloga za ovakvu situaciju jeste i relativno slab odaziv građana našeg kantona na vakcinaciju.

„Prema našim evidencijama, tek je nešto više od 17% građana našeg kantona, starijih od 18 godina, primilo barem jednu dozu vakcine", rekao je danas ministar zdravstva TK Božo Jurić.

S tim u vezi danas je, na sastanku Koordinacionog tijela Vlade Tuzlanskog kantona za praćenje stanja i mjera koje su poduzete protiv pandemije COVID-19, pokrenuta inicijativa da se proces vakcinacije dodatno približi i olakša svim građanima, te izraženo očekivanje da će to polučiti i veći obuhvat vakcinacije.

„Kako bismo građanima omogućili što jednostavniju proceduru, te umanjili i eventualne materijalne troškove kojima su izloženi da bi došli na centralne punktove za vakcinaciju, ideja nam je da vakcinaciju omogućimo u svim ambulantama porodične medicine. Time bi se građani, kod svog ljekara porodične medicine prijavljivali i primali vakcine protiv korona virusa", rekao je premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić.

Sa aspekta mogućnosti domova zdravlja da je realiziraju, ova ideja će u narednim danima biti razmotrena sa svim domovima zdravlja, nakon čega će se krenuti i njenu implementaciju, rečeno je danas.

Tuzlanski kanton u proteklim sedmicama bilježi konstantan porast broja zaraženih osoba korona virusom. Ilustriraju to i svakodnevni izvještaji koje Zavod zdravstvenog osiguranja javno prezentira, a procent zaraženih u odnosu na broj testiranih osoba iznosi 8,1%.

Koordinaciono tijelo 23 08 2021Iz navedenog proizlazi da je epidemiološka situacija na području našeg kantona relativno nepovoljna, sa trendom daljeg pogoršanja.

S druge strane, kao jedan od mogućih razloga za ovakvu situaciju jeste i relativno slab odaziv građana našeg kantona na vakcinaciju.

„Prema našim evidencijama, tek je nešto više od 17% građana našeg kantona, starijih od 18 godina, primilo barem jednu dozu vakcine", rekao je danas ministar zdravstva TK Božo Jurić.

S tim u vezi danas je, na sastanku Koordinacionog tijela Vlade Tuzlanskog kantona za praćenje stanja i mjera koje su poduzete protiv pandemije COVID-19, pokrenuta inicijativa da se proces vakcinacije dodatno približi i olakša svim građanima, te izraženo očekivanje da će to polučiti i veći obuhvat vakcinacije.

„Kako bismo građanima omogućili što jednostavniju proceduru, te umanjili i eventualne materijalne troškove kojima su izloženi da bi došli na centralne punktove za vakcinaciju, ideja nam je da vakcinaciju omogućimo u svim ambulantama porodične medicine. Time bi se građani, kod svog ljekara porodične medicine prijavljivali i primali vakcine protiv korona virusa", rekao je premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić.

Sa aspekta mogućnosti domova zdravlja da je realiziraju, ova ideja će u narednim danima biti razmotrena sa svim domovima zdravlja, nakon čega će se krenuti i njenu implementaciju, rečeno je danas.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna