Epidemiološka situacija relativno nepovoljna sa trendom daljeg pogoršanja

Tuzlanski kanton u proteklim sedmicama bilježi konstantan porast broja zaraženih osoba korona virusom. Ilustriraju to i svakodnevni izvještaji koje Zavod zdravstvenog osiguranja javno prezentira, a procent zaraženih u odnosu na broj testiranih osoba iznosi 8,1%.

Koordinaciono tijelo 23 08 2021Iz navedenog proizlazi da je epidemiološka situacija na području našeg kantona relativno nepovoljna, sa trendom daljeg pogoršanja.

S druge strane, kao jedan od mogućih razloga za ovakvu situaciju jeste i relativno slab odaziv građana našeg kantona na vakcinaciju.

„Prema našim evidencijama, tek je nešto više od 17% građana našeg kantona, starijih od 18 godina, primilo barem jednu dozu vakcine", rekao je danas ministar zdravstva TK Božo Jurić.

S tim u vezi danas je, na sastanku Koordinacionog tijela Vlade Tuzlanskog kantona za praćenje stanja i mjera koje su poduzete protiv pandemije COVID-19, pokrenuta inicijativa da se proces vakcinacije dodatno približi i olakša svim građanima, te izraženo očekivanje da će to polučiti i veći obuhvat vakcinacije.

„Kako bismo građanima omogućili što jednostavniju proceduru, te umanjili i eventualne materijalne troškove kojima su izloženi da bi došli na centralne punktove za vakcinaciju, ideja nam je da vakcinaciju omogućimo u svim ambulantama porodične medicine. Time bi se građani, kod svog ljekara porodične medicine prijavljivali i primali vakcine protiv korona virusa", rekao je premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić.

Sa aspekta mogućnosti domova zdravlja da je realiziraju, ova ideja će u narednim danima biti razmotrena sa svim domovima zdravlja, nakon čega će se krenuti i njenu implementaciju, rečeno je danas.


Dijagram broja pozitivnih osoba po mjesecima
Dijagram broja pozitivnih osoba