Premijer Hodžić i ministar Džidić sasatali se sa predstavnicima Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom TK

Premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Esad Džidić posjetili su danas UG Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos u Tuzli, gdje su se susreli sa predstavnicima nekoliko udruženja okupljenih oko Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom TK.

Lotos  07 09 2021Povod za ovaj sastanak je sagledavanje situacije i položaja osoba sa invaliditetom na području TK. Predstavnici udruženja okupljenih oko Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom TK prezentirali su premijeru Hodžiću i ministru Džidiću probleme s kojima se susreću u društvu, te iznijeli nekoliko prijedloga, koji bi kroz institucionalno rješavanje mogli unaprijediti život osoba sa invaliditetom.

Na sastanku je dogovoreno da će u narednom periodu uslijediti formiranje registra invalidnih osoba na području TK. Također, najavljeno je formiranje Radne interesorne grupe, koju bi činili predstavnici resornih ministarstava, Zavoda zdravstvenog osiguranja TK i organizacija osoba sa invaliditetom, a koja će koordinirati s udruženjima osoba sa invaliditetom i na taj način sagledavati potrebe i prikupiti sve potrebne podatke nužne za sprovođenje određenih procedura.

Premijer TK Kadrija Hodžić pokazao je spremnost da Vlada TK u okviru svih resora koje dotiču problemi osoba sa invaliditetom pomogne u unaprjeđenju njihovog kvaliteta života.

Smatra da je jako važno da njihovi projekti budu vidljivi kako u društvu, tako i u budžetima institucija.

„Zadivljuje vaša borba da svoj rad učinite vidljivim, zadivljuje vaša sposobnost organizovanja i istrajnost u borbi za ljudska prava, nadamo se da ćemo biti dostojni partneri u prevazilaženju vaših problema u skladu s resursima koje imamo na raspolaganju,"kazao je premijer Hodžić.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK prati rad udruženja osoba sa invaliditetom i do sada je u više navrata radilo analize koje se bave njihovim problemima i u tim analizama donešeni su određeni prijedlozi i zaključci, koji će se u narednom periodu sprovoditi, naglasio je ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Esad Džidić.

Na sastanku je bilo riječi i o zakonskoj regulativi koja uređuje ovu oblast, a koja bi se u narednom periodu mogla unaprijediti, a govoreno je i o problemima neusaglašenosti federalnog s kantonalnim legislativama.