Kantonalna Vlada podržala zahtjeve Rudničkog sindikata

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada TK insistiraju na i na dosljednom provođenju Sporazuma kojeg su u maju potpisali „Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo i Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH.

08092021-Vlada TK Sindikat Rudnika KrekaSindikat rudnika i Vlada Tuzlanskog kantona traže od JP „Elektroprivreda BiH" d.d.-Sarajevo da intenzivira i uspostavi potrebnu dinamiku u dokapitalizaciji Rudnika uglja „Kreka" u Tuzli, a kako bi se osigurali uslovi za realizaciju planiranih proizvodnih rezultata.

Vlada Tuzlanskog kantona poziva Rudnike uglja „Kreka" i Sindikat radnika rudnika da po odredbama Zakonu o radu Federacije BiH i Zakona o mirnom rješavanju sporova u FBiH prije svega okončaju proces mirenja, te da sva otvorena pitanja rješavaju daljim dijalogom u skladu sa Sporazumom kojeg su JP „Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo i Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH potpisali 19. maja 2021. godine u Sarajevu.

Rudarski sindikati i Vlada pozivaju JP „Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo da proces reorganizacije i restrukturiranja Rudnika uglja „Kreka" u Tuzli realizuju u skladu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH i Sporazumom kojeg su potpisali 19. maja.

Također Sindikati i Kantonalna vlada zahtijevaju od Elektroprivrede BiH da restrukturiranje Rudnika uglja „Kreka" u Tuzli na planu ljudskih resursa realizuje u skladu sa tačkama 3. i 4. navedenog Sporazuma.

Imajući u vidu poseban interes javnosti, ali i javni interes, rudarski sindikati i Vlada Tuzlanskog kantona zahtijevaju od „Elektroprivrede BiH" da, radi brojnih razloga, javno predstave procjenu mogućnosti realizacije investicionog projekta u TE „Tuzla" u Tuzli-BLOK 7.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15