Novi zajednički projekat Vlade TK i USAID-a

Projekat asistencije energetskom sektoru bio je glavna tema današnjeg sastanka delegacije Vlade Tuzlanskog kantona, koju je predvodio premijer Kadrija Hodžić, sa predstavnicima Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih američkih država (USAID) predvođenim projekt menadžerom Ankicom Gavrilović.

USAID 01 10 2021Ovom prilikom predstavljeni su ciljevi projekta, te se razgovaralo o preprekama za investiranje u energetski sektor, energetskoj efikasnosti, kao i drugim pitanjima u vezi sa Projektom. Istaknuto je da su analize USAID-a pokazale da investitori prije same investicije moraju proći izuzetno kompleksne procedure, što djeluje obeshrabrujuće, tim više što je kompleksnost procedura neovisna o veličini projekta. Ipak, akcentirano je da je generalno gledajući okvir i ambijent za investicije u TK dobar, ali postoje određeni detalji koji bi mogli biti kvalitetnije uređeni.

„Ovi prijedlozi projekata dolaze u pravo vrijeme. Vrijeme kad se suočavamo sa brojnim problemima u vezi sa izgradnjom Bloka 7 u Termoelektrani Tuzla i kada smo primorani razmišljati o alternativama. U tom smislu zahvalni smo na inicijativi i spremnosti USAID-a da nam pomognu", kazao je premijer Hodžić izražavajući zainteresiranost Vlade za danas predložene aktivnosti.

„Tuzlanski kanton u ovoj oblasti prednjači. Pokazale su to naše dosadašnje analize, ali smatramo da se neke stvari mogu bitno unaprijediti, prije svega mislim na ukidanje neophodnosti ishodovanja određenih dozvola koje su sada obavezujuće. Želja nam je da svi investitori na području cijele BiH imaju isti ili veoma sličan pravni okvir i iste uslove za investiranje i razvoj", rekao je danas direktor Projekta Mak Kamenica.

Osim premijera Hodžića današnjem sastanku su prisustvovali ministar finansija Vedran Lakić, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Zvjezdan Karadžin i ministar privrede Mevludin Hodžić, dok su uz gospođu Gavrilović i gospodina Kamenicu sastanku prisustvovali specijalista za pravne poslove Feđa Bajraktarević i ekspert za legislativu i regulativu Elma Haverić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15