Oblast visokog obrazovanja u fokusu rada Kantonalne vlade

Stanje u oblasti visokog obrazovanja i planovi za dalje unaprjeđenje ove oblasti, s posebnim akcentom na proces akreditacije visokoškolskih ustanova bili su tema današnjeg sastanka premijera TK Kadrije Hodžića i ministra obrazovanja i nauke Elvisa Barakovića sa predstavnicima Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine i Javne ustanove Univerzitet u Tuzli.

Agencija za visoko obrazovanje 25 10 2021Premijer Hodžić je goste upoznao sa činjenicom da je obrazovni sistem, a posebno oblast visokog obrazovanja u fokusu i prioritet u radu Kantonalne vlade.

„Prije svega tu mislim na proces akreditacije s jedne strane, ali i izgradnje Kampusa Univerziteta u Tuzli, čime bi se znatno unaprijedili svi segmenti rada Univerziteta", kazao je premijer Hodžić.

Tokom sastanka direktor Agencije Enes Hašić je kazao da je opća ocjena da stanje u viskom obrazovanju nije dobro.

„Percepcija javnosti je da je sistem loš, a jedan od razloga je sigurno i brojnost ustanova visokog obrazovanja. Tuzlanski kanton se još i u značajnoj mjeri othrvao ovom naletu osnivanja velikog broja novih visokoškolskih ustanova, dok je situacija u nekim drugim sredinama znatno drugačija", kazao je direktor Hašić.

Također, tokom razgovora pažnja je posvećena i procesu akreditacije visokoškolskih ustanova, te je konstatovano da i ovaj proces ima određenih manjkavosti, te da je trenutni model akreditacije skup, neefikasan i predugo traje.

„U Bosni i Hercegovini imamo 12 obrazovanih vlasti i različitost normativne regulative znatno usložnjava ovu tematiku. Strateško opredjeljenje Agencije je da se u budućem periodu izmjeni regulativa i da se počne sa provođenjem sistemske i istovremene akreditacije i visokoškolskih ustanova i studijskih programa", rekao je Šišić.

Premijer Hodžić je rekao da je Vlada Tuzlanskog kantona kroz sve svoje protekle poteze jasno pokazala strateška opredjeljenja ka unaprjeđenju visokog obrazovanja, te će sve progresivne ideje, koje za cilj imaju uvođenje sistemskih rješenja i rješenja koja određena pitanja rješavaju istovjetno na području cijele Bosne i Hercegovine, imati podršku ove Vlade. Također, učesnici sastanka su se složili da je neophodno posebnu pažnju posvetiti radu i djelovanju privatnih visokoškolskih ustanova, što će biti tema narednog radnog sastanka koji će biti ubrzo upriličen.

Uz premijera Hodžića, ministra Barakovića i direktora Hašića, današnjem sastanku su prisustvovali rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić, pomoćnik direktora za osiguranje kvaliteta u Agenciji Benjamin Muhamedbegović, profesor Ekonomskog fakulteta JU Univerzitet u Zenici Hasan Mahmutović, te pomoćnik ministra za visoko obrazovanje i nauku Fuad Mešanović.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15