Još jedna nova škola: školarci u Devetaku u novom školskom objektu

Nakon jučerašnjeg otvorenja novog objekta Osnovne škole „Banovići Selo", i učenici područne škole u Devetaku kod Lukavca, danas su dobili novi školski objekat. Svečanom otvorenju prisustvovala je i delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Kadrijom Hodžićem.

PS Devetak 01 03 02 2022„S obzirom da nisu česte situacije u kojima otvaramo novoizgrađene školske objekte, ovakvi događaji izvuku iz nas posebne emocije. Sa zadovoljstvom školarcima u Devetaku danas predajemo novoizgrađeni, moderan i njima prilagođen školski objekat, sa nadom da će bolji uslovi koje će u njemu imati rezultirati i boljim školskim uspjehom i sa više usvojenog znanja. Također očekujemo i da novi objekat bude podstrek nastavnom i drugom školskom osoblju da sa više elana i entuzijazma pristupe svojim obavezama i radnim zadacima, te da i malo dodatne pažnje posvete učenicima", kazao je premijer Hodžić.

Ukupna vrijednost novoizgrađenog objekta je više od 720.000 KM, od čega je oko 670.000 izdvojila Vlada Tuzlanskog kantona, 50.000 su sredstva osigurana sa federalnog nivoa, a 3.000 KM je donacija privrednog društva Adab d.o.o. iz Poljica.

„I izgradnja ove škole jasan je pokazatelj da smo u Ministarstvu obrazovanja i nauke u potpunosti posvećeni poboljšanju uslova za školovanje svih naših učenika i studenata. U 2021. godini za kapitalna ulaganja u škole na području našeg kantona Vlada i Ministarstvo obrazovanja i nauke su izdvojili 1,7 miliona KM. To je u značajnoj mjeri popravilo uslove školovanja učenika. Slična situacija bit će nastavljena i ove godine. Trenutno smo u procesu izrade Programa kapitalnih ulaganja u okviru kojeg će obrazovne ustanove imati poseban tretman. Siguran sam da ćemo i u ovoj godini realizirati više značajnih projekata, prije svega vodeći računa o njihovoj hitnosti i važnosti, a koji će značajno doprinijeti kvalitetnijim uslovima za izvođenje i pohađanje nastave", kazao je ministar obrazovanja i nauke Elvis Baraković.

Područna škola Devetak, dio je Osnovne škole „Puračić" a pohađaju je učenici od I do IV razreda.

„Naši učenici već nekoliko zadnjih godina pohađali su nastavu u trošnom, montažnom, starom školskom objektu, a evo danas dobijamo jedan moderan objekat primjeren 21. vijeku. Ovaj objekat zadovoljava sve savremene obrazovne standarde i značajan je iskorak u odnosu na dosadašnje stanje" kazao je direktor Osnovne škole Puračić Jasmin Osmanović, te dodao da Škola neće stati na ovome. „Počeli smo sa gradnjom mini voćnjaka, pošumljavanjem, prikupljanjem reciklažnog otpada i nastojat ćemo biti primjerom kako se u Bosni i Hercegovini može imati jedna moderna škola sa svim modernim, kako nastavnim učilima, tako i drugim uslovima. Uz sve to nastojat ćemo i putem učešća na javnim pozivima međunarodnih fondova osigurati dodatna sredstva za dodatno osavremenjavanje škole", zaključio je direktor Osmanović.

Nakon jučerašnjeg otvorenja novog objekta Osnovne škole „Banovići Selo", i učenici područne škole u Devetaku kod Lukavca, danas su dobili novi školski objekat. Svečanom otvorenju prisustvovala je i delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Kadrijom Hodžićem.

PS Devetak 01 03 02 2022„S obzirom da nisu česte situacije u kojima otvaramo novoizgrađene školske objekte, ovakvi događaji izvuku iz nas posebne emocije. Sa zadovoljstvom školarcima u Devetaku danas predajemo novoizgrađeni, moderan i njima prilagođen školski objekat, sa nadom da će bolji uslovi koje će u njemu imati rezultirati i boljim školskim uspjehom i sa više usvojenog znanja. Također očekujemo i da novi objekat bude podstrek nastavnom i drugom školskom osoblju da sa više elana i entuzijazma pristupe svojim obavezama i radnim zadacima, te da i malo dodatne pažnje posvete učenicima", kazao je premijer Hodžić.

Ukupna vrijednost novoizgrađenog objekta je više od 720.000 KM, od čega je oko 670.000 izdvojila Vlada Tuzlanskog kantona, 50.000 su sredstva osigurana sa federalnog nivoa, a 3.000 KM je donacija privrednog društva Adab d.o.o. iz Poljica.

„I izgradnja ove škole jasan je pokazatelj da smo u Ministarstvu obrazovanja i nauke u potpunosti posvećeni poboljšanju uslova za školovanje svih naših učenika i studenata. U 2021. godini za kapitalna ulaganja u škole na području našeg kantona Vlada i Ministarstvo obrazovanja i nauke su izdvojili 1,7 miliona KM. To je u značajnoj mjeri popravilo uslove školovanja učenika. Slična situacija bit će nastavljena i ove godine. Trenutno smo u procesu izrade Programa kapitalnih ulaganja u okviru kojeg će obrazovne ustanove imati poseban tretman. Siguran sam da ćemo i u ovoj godini realizirati više značajnih projekata, prije svega vodeći računa o njihovoj hitnosti i važnosti, a koji će značajno doprinijeti kvalitetnijim uslovima za izvođenje i pohađanje nastave", kazao je ministar obrazovanja i nauke Elvis Baraković.

Područna škola Devetak, dio je Osnovne škole „Puračić" a pohađaju je učenici od I do IV razreda.

„Naši učenici već nekoliko zadnjih godina pohađali su nastavu u trošnom, montažnom, starom školskom objektu, a evo danas dobijamo jedan moderan objekat primjeren 21. vijeku. Ovaj objekat zadovoljava sve savremene obrazovne standarde i značajan je iskorak u odnosu na dosadašnje stanje" kazao je direktor Osnovne škole Puračić Jasmin Osmanović, te dodao da Škola neće stati na ovome. „Počeli smo sa gradnjom mini voćnjaka, pošumljavanjem, prikupljanjem reciklažnog otpada i nastojat ćemo biti primjerom kako se u Bosni i Hercegovini može imati jedna moderna škola sa svim modernim, kako nastavnim učilima, tako i drugim uslovima. Uz sve to nastojat ćemo i putem učešća na javnim pozivima međunarodnih fondova osigurati dodatna sredstva za dodatno osavremenjavanje škole", zaključio je direktor Osmanović.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15