Izmjenom trase autoputa omogućiti brži razvoj svih lokalnih zajednica

Planirana trasa autoputa Tuzla – Brčko – Orašje bila je tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Kadrije Hodžića, ministra trgovine turizma i saobraćaja Hamze Bešića i predstavnika Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK sa gradonačelnikom Gradačca Edisom Dervišagićem i predstavnicima Općine Srebrenik, te poslodavcima i privrednicima sa područja Gradačca i Srebrenika.

Putna infrastruktura 04 02 2022Kako je istaknuto na sastanku, prva dionica trase od Tuzle do Čanića je nesporna i svi sudionici podržavaju i zainteresirani su za što skoriji početak radova na njenog izgradnji. Međutim, slijedeća dionica trase, prema riječima učesnika današnjeg sastanka, ne zadovoljava interese Srebrenika i Gradačca, niti su ove lokalne zajednice bile uopšte konsultirane prilikom izrade idejnog rješenja trase.

„Domen kantonalnih institucija je izrada Prostornog plana i prostorno planiranja. Sve ostale aktivnosti u vezi sa projektovanjem i realizacijom realiziraju federalne institucije i JP Autoceste FBiH, ali učinit ćemo sve što je u našoj moći da, dok traju radovi na prvoj dionici Tuzla – Čanići, koja nije sporna, radimo na doradi idejnog rješenja i usaglasimo izmjenu drugog dijela trase, te da ga približimo interesima Srebrenika i Gradačca. To je naša obaveza prema privrednicima i građanima našeg kantona koji žive u Gradačcu i Srebreniku", kazao je premijer Hodžić.

Konačan cilj je postići da izgradnja autoputa Tuzla – Brčko – Orašje, bude potpuno u funkciji građana i privrede Tuzlanskog kantona. U tom smislu premijer Hodžić je istaknuo da će Vlada pripremiti svu potrebnu dokumentaciju i neophodne izmjene Prostornog plana, te kao tačke prolaska trase nakon Čanića predvidjeti Srebrenik i Ormanicu, odakle bi trasa nastavila dalje prema Brčkom.

„Srebrenik i Gradačac u potpunosti podržavaju dosadašnje aktivnosti na realizaciji ovog historijskog projekta, ali nisu zadovoljni predviđenom dionicom trase autoceste Tuzla – Brčko. Trenutno planirana trasa zaobilazi interese kako građana, tako i privrede Gradačca i Srebrenika i ove lokalne zajednice od te trase ne bi imale velike koristi. Očekujemo da Vlada pokaže razumijevanje prema ovoj našoj inicijativi, da zastupa naše interese da se omogući kvalitetan pristup i ovih lokalnih zajednica ovoj autocesti. S tim u vezi smatramo da bi bilo najbolje pristupiti izmjeni trase", kazao je gradonačelnik Dervišagić.

U prilog ovoj inicijativi govori i činjenica da je izvoz sa područja Gradačca u protekloj godini dostigao gotovo 450 miliona KM, što je za skoro 100 miliona više u odnosu na prethodnu 2020. godinu, te bi se kvalitetnijim povezivanjem na savremenu putnu mrežu stvorili preduslovi za još brži razvoj kako Gradačca i Srebrenika, tako i Gračanice, pa i cijelog Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15