Dodatno intenzivirati aktivnosti na zajedničkim projektima TK i FBiH

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić boravio je danas, sa svojim saradnicima, u radnoj posjeti Tuzlanskom kantonu. Na sastanku sa premijerom Tuzlanskog kantona Irfanom Halilagićem i ministrima u Kantonalnoj vladi potvrđeno zajedničko opredjeljenje da se nastavi, ali i da se dodatno intenziviraju aktivnosti na zajedničkim projektima federalnog i kantonalnog nivoa vlasti.

Premijer Novalic u TK 01 04 04 2022Prije svega danas se razgovaralo o saobraćajnoj deblokadi Tuzlanskog kantona odnosno projektima izgradnje autocesta i brzih cesta, te rekonstrukcije postojećih magistralnih cesta na području Tuzlanskog kantona.

„Izrazili smo volju i spremnost da u okvirima mogućnosti uložimo maksimalne napore, a sve u cilju da određene aktivnosti realiziramo što prije. Također, ukazali smo na potrebu rješavanja pitanja i problematike koja se veže uz UKC- Tuzla. To se prije svega odnosi na usklađivanje njegovog poslovanja sa zakonom, odnosno usaglašavanje u pogledu osnivačkih prava koja nad UKC-om Tuzlanski kanton dijeli sa Federacijom BiH", kazao je premijer Halilagić.

Tokom današnjeg sastanka premijer Novalić je iznio i određene garancije da će Vlada FBiH osigurati određena finansijska sredstva za realizaciju kapitalnih investicija na Međunarodnom aerodromu Tuzla, a kako bi se Aerodrom učinio efikasnijim. Današnjem sastanku prisustvovao je i v.d. direktora JP Autoceste FBiH Elmedin Voloder, te je današnji sastanak bio prilika i da se vidi pomak u pogledu projektiranja i pripreme za izgradnju autoceste Tuzla – Brčko – Orašje u odnosu na raniji sastanak.

„Osim izgradnje autocesta i modernizacije željezničkog i ostalog drumskog saobraćaja u TK, danas smo razgovarali i o drugim temama koje se odnose na direktnu konzumaciju sredstava tamo gdje postoje dodirne tačke Kantonalne i Federalne vlade. Zbog toga smo razgovarali o zdravstvu i implementaciji novog Zakona o konsolidaciji zdravstva. Također, Vlada Federacije će i ove godine, u skladu sa našim mogućnostima sa 2 miliona KM pomoći realizaciju kapitalnih projekata na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Uz održavanje i modernizaciju ceste koja od Živinica vodi prema aerodromu, rekonstrukciju i modernizaciju parkinga na Aerodromu želimo stvoriti sliku Aerodroma kakvu on zaista zaslužuje", kazao je danas premijer Novalić.

Osim navedenog, a imajući u vidu i današnje prisustvo ministra raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Edina Ramića, pažnja je posvećena i realizaciji zajedničkih aktivnosti s ciljem poboljšanja uslova života povratnika, ali i o očekivanom kretanju Budžeta Tuzlanskog kantona imajući u vidu potpore od Vlade Federacije u ovoj i narednoj godini.
Današnjem sastanku uz premijera Halilagića i kantonalne ministre prisustvovao je i predsjednik Skupštine TK Žarko Vujović, dok je uz premijera Novalića, federalnog ministra Ramića i direktora Volodera, u ime Vlade FBiH današnjem sastanku prisustvovalo i savjetnik federalnog premijera Goran Miraščić, te izvršni direktor JP Autoceste FBiH Ešef Džafić.


Premijer Novalic u TK 02 04 04 2022
Premijer Novalic u TK 03 04 04 2022
Premijer Novalic u TK 04 04 04 2022