Razgovor o unaprjeđenju sistema državne službe

Unaprjeđenje sistema državne službe bila je tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića sa direktorom Agencije za državnu službu FBiH Refikom Begićem. Tokom sastanka analizirana su dosadašnja iskustva i razmijenjene informacije koje se odnose na postojeći zakonodavni okvir službeničkog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine i primjenu dokumenta „Politika upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Federacije BiH".

ADS FBiH 08 06 2022Ovaj dokument je okvirno postavio ciljeve razvoja državne službe u narednom periodu, a tokom sastanka se razgovaralo o mogućnostima za njegovo usvajanje na kantonalnom nivou. Također bilo je govora i o neophodnosti vođenja Registra zaposlenih u organima državne službe, te je istaknuta uloga svih kantona na harmonizaciji propisa i ujednačavanju praksi u oblasti upravljanja i razvoja ljudskih resursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na današnjem sastanku razgovarano je i o podršci Mreži praktičara, mreži za razvoj ljudskih resursa koju je imenovala Vlade Federacije i u kojoj naš kanton ima svog predstavnika. Njihov zadatak, između ostalog je da aktivno sudjeluje u radu tematskih sastanaka u organizaciji Agencije i proaktivno djeluje u primjeni dokumenta „Politika upravljanja ljudskim resursima", da sudjeluje u radu Radne grupe za izradu Strategije za razvoj ljudskih resursa, u promovisanju Registra zaposlenih u organima državne službe u Federaciji BiH itd.

Prema riječima premijera Halilagića i ministrice pravosuđa i uprave TK Suade Dizdarević, Vlada Tuzlanskog kantona državnu službu smatra jednim od stubova države i njena efikasnost, treba i mora biti podignuta na najviši mogući nivo, te je u tom smislu izrazio podršku aktivnostima Agencije za državnu službu na izradi kvalitetnijih rješenja koja će unaprijediti sistem državne službe.

Uz premijera Halilagića i ministricu Dizdarević današnjem sastanku je prisustvovala i pomoćnica ministrice za opće i pravne poslove Ivana Kulić, a uz direktora Begića današnjem sastanku su prisustvovali pomoćnica direktora Samra Ljuca, konsultant Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) Dejan Vuruna, te načelnik Službe za postavljenja u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu Admir Alispahić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15