Potpisani ugovori o finansiranju projekata u općinama

Ugovore o dodjeli sredstava za realizaciju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu danas su sa premijerom Tuzlanskog kantona potpisali načelnici općina Teočak, Kladanj, Doboj Istok i Čelić, te savjetnik načelnika općine Sapna Ismet Omerović.

Potpis ugovora 02 18 07 2022Radi se o realizaciji projekata koji su na listi projekata iz Programa javnih investicija 2021-2023. godina, a kojima su općine aplicirale na ranije raspisani javni poziv. Ukupna visina do sada odobrenih sredstava za finansiranje ovih projekata iznosi oko 1,4 miliona KM, a preostalih oko 250.000 KM, do 1,65 miliona KM, koliko je Vlada ukupno planirala za ove namjene, rezervirano je za Općinu Čelić. Naime, kako je danas istaknuto, zbog poplava koje su nedavno zadesile ovu lokalnu zajednicu, sredstva su rezervirana i bit će usmjerena prema prioritetima koje Općina odredi u narednom periodu.

„Današnje potpisivanje je konačna realizacija našeg obećanja o povećanju podrške manje razvijenim općinama u našem kantonu. Potpisali smo ugovore sa načelnicima 5 općina, a posebno smo zadovoljni ovogodišnjom selekcijom programa koji su kandidirani, a čijom će realizacijom građani ovih općina imati višestruke koristi", kazao je premijer Kantona Irfan Halilagić.

Zadovoljstvo današnjim potpisivanjem i odobrenim sredstvima nisu krili ni načelnici općina, te su danas izrazili zahvalnost Vladi i Skupštini Kantona na uvećanju planiranih sredstava i ažurno realiziranom programu.

„Ono što je važno jeste da se radi o sredstvima koja se ne mogu koristiti za plaće i naknade i deficit u budžetu, nego se moraju utrošiti za realizaciju definisanog projekta, zbog čega mislim sa svi mi načelnici moramo biti zadovoljni", kazao je načelnik Općine Teočak Tajib Muminović, izražavajući zadovoljstvo činjenicom da se radi o zakonom definiranoj podršci koja garantira sigurnost dostupnosti tih sredstava i transparentnost njihove dodjele.

Sličnog stava je i načelnik Općine Čelić Admir Hrustanović.

„Sredstva koja su nam danas odobrena usmjerit ćemo za izgradnju prvog obdaništa u Čeliću i možemo reći da smo današnjim potpisivanjem zaokružili finansijsku konstrukciju za izgradnju. Dio sredstava zamolili smo da nam se rezervira kako bismo definirali tačne prioritete za sanaciju šteta koje su nastale nedavnim poplavama koje su zadesile našu općinu. S tim u vezi želim se zahvaliti Vladi Tuzlanskog kantona koja je za takav naš zahtjev imala razumijevanje i uvažila ga", kazao je Hrustanović.

Kada su u pitanju danas potpisani ugovori, Općini Teočak je, za izgradnju pijace u centru Teočaka dodijeljeno 462.616 KM, dok je Općini Sapna za dva projekta, rekonstrukciju putne infrastrukture i izgradnju poslovno-proizvodnog objekta izdvojeno 385.514 KM. Za Općinu Čelić izdvojeno je 100.000 KM za izgradnju javnog odgojno-obrazovnog objekta – obdanište. Općini Kladanj za rekonstrukciju grijnog sistema u zgradi Općine i rekonstrukciju ulica i puteva na području svih mjesnih zajednica odobreno je 246.728 KM. Za izgradnju sportske dvorane MZ Brijesnica Mala u općini Doboj Istok – Faza III i izgradnju i rekonstrukcija lokalnih puteva Općini Doboj Istok je odobreno 200.467 KM.

Treba istaknuti da je raspodjela sredstava izvršena prema kriterijima propisanim Zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, što je uveliko doprinijelo transparentnosti raspodjele predviđenih sredstava.

Ugovore o dodjeli sredstava za realizaciju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu danas su sa premijerom Tuzlanskog kantona potpisali načelnici općina Teočak, Kladanj, Doboj Istok i Čelić, te savjetnik načelnika općine Sapna Ismet Omerović.

Potpis ugovora 02 18 07 2022Radi se o realizaciji projekata koji su na listi projekata iz Programa javnih investicija 2021-2023. godina, a kojima su općine aplicirale na ranije raspisani javni poziv. Ukupna visina do sada odobrenih sredstava za finansiranje ovih projekata iznosi oko 1,4 miliona KM, a preostalih oko 250.000 KM, do 1,65 miliona KM, koliko je Vlada ukupno planirala za ove namjene, rezervirano je za Općinu Čelić. Naime, kako je danas istaknuto, zbog poplava koje su nedavno zadesile ovu lokalnu zajednicu, sredstva su rezervirana i bit će usmjerena prema prioritetima koje Općina odredi u narednom periodu.

„Današnje potpisivanje je konačna realizacija našeg obećanja o povećanju podrške manje razvijenim općinama u našem kantonu. Potpisali smo ugovore sa načelnicima 5 općina, a posebno smo zadovoljni ovogodišnjom selekcijom programa koji su kandidirani, a čijom će realizacijom građani ovih općina imati višestruke koristi", kazao je premijer Kantona Irfan Halilagić.

Zadovoljstvo današnjim potpisivanjem i odobrenim sredstvima nisu krili ni načelnici općina, te su danas izrazili zahvalnost Vladi i Skupštini Kantona na uvećanju planiranih sredstava i ažurno realiziranom programu.

„Ono što je važno jeste da se radi o sredstvima koja se ne mogu koristiti za plaće i naknade i deficit u budžetu, nego se moraju utrošiti za realizaciju definisanog projekta, zbog čega mislim sa svi mi načelnici moramo biti zadovoljni", kazao je načelnik Općine Teočak Tajib Muminović, izražavajući zadovoljstvo činjenicom da se radi o zakonom definiranoj podršci koja garantira sigurnost dostupnosti tih sredstava i transparentnost njihove dodjele.

Sličnog stava je i načelnik Općine Čelić Admir Hrustanović.

„Sredstva koja su nam danas odobrena usmjerit ćemo za izgradnju prvog obdaništa u Čeliću i možemo reći da smo današnjim potpisivanjem zaokružili finansijsku konstrukciju za izgradnju. Dio sredstava zamolili smo da nam se rezervira kako bismo definirali tačne prioritete za sanaciju šteta koje su nastale nedavnim poplavama koje su zadesile našu općinu. S tim u vezi želim se zahvaliti Vladi Tuzlanskog kantona koja je za takav naš zahtjev imala razumijevanje i uvažila ga", kazao je Hrustanović.

Kada su u pitanju danas potpisani ugovori, Općini Teočak je, za izgradnju pijace u centru Teočaka dodijeljeno 462.616 KM, dok je Općini Sapna za dva projekta, rekonstrukciju putne infrastrukture i izgradnju poslovno-proizvodnog objekta izdvojeno 385.514 KM. Za Općinu Čelić izdvojeno je 100.000 KM za izgradnju javnog odgojno-obrazovnog objekta – obdanište. Općini Kladanj za rekonstrukciju grijnog sistema u zgradi Općine i rekonstrukciju ulica i puteva na području svih mjesnih zajednica odobreno je 246.728 KM. Za izgradnju sportske dvorane MZ Brijesnica Mala u općini Doboj Istok – Faza III i izgradnju i rekonstrukcija lokalnih puteva Općini Doboj Istok je odobreno 200.467 KM.

Treba istaknuti da je raspodjela sredstava izvršena prema kriterijima propisanim Zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, što je uveliko doprinijelo transparentnosti raspodjele predviđenih sredstava.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15