Kadrovi Naše stranke i SDP-a predložili plaćanje naknade za elektronsku prijavu ispita

Imajući u vidu navode i saopćenja kantonalnih odbora Naše stranke i Socijaldemokratske partije BiH, Vlada Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Irfanom Halilagićem i resorno Ministarstvo obrazovanja i nauke se slažu da je neumjesno da Univerzitet u Tuzli od studenata naplaćuje naknadu za elektronsku prijavu ispita.


Međutim, radi se o naknadi, koju su prijedlogom Odluke broj 04-2730-1-3122, od 27. maja 2022.godine Vladi predložili Upravni odbor i menadžment Univerziteta u Tuzli, a na koju je, kao i na sve druge prijedloge odluka Univerziteta, Vlada Tuzlanskog kantona poštujući autonomiju Univerziteta dala saglasnost.

Upravni odbor Univerziteta u Tuzli je struktura koju je sadašnji saziv Vlade Tuzlanskog kantona naslijedio od Vlade koju su činili upravo SDP i Naša stranka. Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta je Semir Ahmetbegović (Naša stranka Tuzla), a članovi su Adela Šaldić (SDP Gradačac), Omer Beširović (SDP Živinice), Suad Hasanović (PDA Kalesija), itd.

Zašto su Naša stranka i SDP dozvolile da njihovi članove predlože, a kasnije i donesu odluke kojima se uvodi ova naknada?

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić ovom prilikom poziva Upravni odbor i menadžment Univerziteta u Tuzli da još jednom razmotre opravdanost uvođenja ove naknade i Vladi Tuzlanskog kantona predlože adekvatno rješenje.

Kao i do sada, Vlada će, uvažavajući autonomiju Univerziteta, dati podršku svakom konstruktivnom i opravdanom prijedlogu ove visokoškolske ustanove.

Dokazi da se Vlada Tuzlanskog kantona strateški i dobronamjerno odnosi naspram Univerzitea u Tuzli i pruža mu konstantnu podršku, čime znatno poboljšava i uslove studiranja, su donošenje novih pegadoških standarda za visoko obrazovanje, osiguranje sredstava za stipendiranje nadarenih studenata, kao i za početak izgradnje Kampusa Univerziteta. Izmjenama Zakona napravili smo iskorak i u oblasti naučno – istraživačkog rada, te smo kroz kapitalna ulaganja po prvi puta izdvojili značajna sredstva za fakultete Univerziteta u Tuzli. Sve to pokazuje da Kantonalna vlada smatra da je Univerzitet u Tuzli institucija od posebnog značaja za Tuzlanski kanton.