Sretna Nova godina

U povodu nastupajućih novogodišnjih praznika premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić upućuje javnu čestitku u kojoj stoji: 
„U povodu predstojećih novogodišnjih praznika svim građanima Tuzlanskog kantona u ime Vlade Tuzlanskog kantona i u svoje ime upućujem iskrene čestitke.

Opširnije...

Analiza Budžeta Tuzlanskog kantona za period 2005.-2014. godina

U cilju upoznavanja članova Vlade, poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona i svih korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona o stanju i izvršavanju Budžeta Tuzlanskog kantona u posljednjih 10 godina kreiran je dokument "Analiza stanja Budžeta Tuzlanskog kantona za period 2005.-2014. godina i projekcije izvršenja do kraja 2014. godine" kojeg je Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala i prihvatila na sjednici Kolegija Vlade Tuzlanskog kantona održanom 11.12.2014. godine.

Opširnije...

Održane sektorske radne grupe

Nakon što je Kantonalni odbor za razvoj, kao tijelo zaduženo za pripremu i organizovanje procesa izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina, izradu strateške platforme, sektorskih planova, operativnog dijela te nacrta integrirane Strategije razvoja Kantona, kreirao nacrt Strateške platforme razvoja Tuzlanskog kantona, u srijedu 24.12.2014. godine održani su sastanci sektorskih radnih grupa tokom kojiu su definisani sektorski ciljevi za svaki od pet definisanih strateških ciljeva razvoja Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Sva preduzeća u vlasništvu Tuzlanskog kantona predala aplikacije za finansijsku konsolidaciju

Sva privredna društva sa većinskim državnim kapitalom DD "Aida" Tuzla, DD "KHK", Lukavac, DOO "Elektromontaža" Tuzla, DD "Tvornica transportnih uređaja" Tuzla, DD "Rudnik soli Tuzla", DOO "Livnica čelika Tuzla" - "Bosnia valves" Tuzla i DD „Konjuh" Kladanj podnijela su blagovremeno svoje aplikacije za otpočinjanje procesa finansijske konsolidacije.

Opširnije...

Primanja članova Vlade TK jedna od najnižih u Federaciji

Proteklih dana u medijima se pojavilo više napisa i pogrešnih interpretacija u vezi sa primanjima Premijera i ministara, odnosno članova Vlade Tuzlanskog kantona.
Uporedni pokazatelji potrošnje ureda Premijera i Vlade Tuzlanskog kantona za periode april – oktobar 2013. i april – oktobar 2014. godine ukazuju na ostvarenu ukupnu uštedu u iznosu od 111.864,21 KM. Od ovog iznosa 71.585,51 KM je ušteda po osnovu plaća, naknada troškova zaposlenih i doprinose poslodavca, a 40.278,70 KM su uštede na izdacima za materijal, sitan inventar i usluge. Slične uštede ostvarene su i u ostalim organima Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Vlada TK pronašla način rješavanja jednokratne pomoći radnicima

Na vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije Tekuća rezerva u iznosu od 220.000,00 KM Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak zbog povećanog broja korisnika jednokratnih novčanih pomoći.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna