Koordiniranje aktivnosti za podršku Inicijativi za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda

U cilju razmjene informacija i što efikasnijeg angažmana oko podrške prijedlogu Inicijative Vlade Tuzlanskog kantona za izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine održan je konsultativni sastanak predstavnika kantonalnih ministarstava, sindikata budžetskih korisnika, organizacija i udruženja korisnika budžeta iz oblasti BIZ-a, poljoprivrede i socijalne zaštite i profesora Univerziteta u Tuzli, koji su i pokretači inicijative.

Opširnije...

U poređenju sa ostalim kantonima web sajt Vlade TK je najsveobuhvatniji

„Internet stranica Vlade Tuzlanskog kantona, po indikatorima koji su bili predmet posmatranja, u većem dijelu zadovoljava kvalitetom i količinom prikazanih podataka (73%). U poređenju sa ostalim kantonima i na osnovu postavljenih indikatora, web sajt Vlade TK je najsveobuhvatniji" ocjena je koju su Centri civilnih inicijativa u svojoj analizi „Javnost rada vlada i parlamenata u BiH: službene web stranice institucija kao efikasan alat za pružanje informacija" dali web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba). U ovoj analizi iznesene su i određene zamjerke i poželjni dodaci, na čijem otklanjanju i uvrštavanju se već radi.

Opširnije...

Ispunjena obećanja Rudnika nemetala Kladanj

Pozitivni poslovni rezultati Rudnika nemetala Kladanj bili su povod posjete delegacije Vlade Tuzlanskog kantona u čijem su sastavu bili premijer TK Bahrija Umihanić, ministar industrije, energetike i rudarstva Mulaga Fejzić i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Samid Šarac.

Opširnije...

Vlada Tuzlanskog kantona inicirala izmjenu propisa koje su donijeli drugi nivoi vlasti

Na adrese predsjednika Skupštine TK Senada Alića, klubova poslanika Stranke demonkratske akcije, Socijaldemokratke partije BiH, Saveza za bolju budućnost, Demokratske fronte BH, Stranke za BiH, Narodne stranke Radom za boljitak i Bosanskohercegovačke patriotske stranke BPS u Skupštini TK, poslanika u ParlamentuFederacije BiH i Domu naroda Parlamentu Federacije BiH, te visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka, Vlada Tuzlanskog kantona je poslala jučer usvojenu Inicijativu za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Opširnije...

Vlada Tuzlanskog kantona za ravnopravnu podjelu javnih prihoda u Federaciji BiH

Ravnopravnija raspodjela javnih prihoda od indirektnih poreza po kantonima cilj je Inicijative za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine koju je danas usvojila Vlada Tuzlanskog kantona. Navedena Inicijativa će se uputiti nadležnim Federalnim organima, zastupnicima u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine sa područja Tuzlanskog kantona, kao i Uredu visokog predstavnika u BiH.

Opširnije...

Pripreme za izradu programa mjera za socijalno zbrinjavanje radnika

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je Radnu grupu za izradu Prijedloga Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla.
Zadatak Radne grupe je da, u roku od 30 dana od imenovanja, izradi prijedlog Programa mjera za socijalno zbrinjavanje te dokument dostavi Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna