Predsjednik FBiH Budimir kod premijera TK Umihanića

O posljedicama prirodnih nesreća i stanju u privredi Tuzlanskog kantona danas su razgovarali Živko Budimir, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić.

Opširnije...

Vlada Tuzlanskog kantona po prvi put kreirala Vodič za investitore TK

Sa ciljem iniciranja interesa potencijalnih investitora za ulaganja na području Tuzlanskog kantona, Ured Premijera TK kreirao je prvo izdanje Vodiča za investitore Tuzlanskog kantona. Ovaj dokument na praktičan i jednostavan način obuhvata najznačajnije informacije koje potencijalni i postojeći investitori, osobe koje sarađuju sa investitorima, ali i svi drugi zainteresirani subjekti trebaju, ukoliko žele investirati ili posjetiti Tuzlanski kanton. Sa svojim komparativnim prednostima koje se ogledaju u bogatstvu resursa, tradiciji kao osnovi za razvoj modernih tehnologija i novih proizvoda, kvalifikovanoj radnoj snazi, razvijenoj poduzetničkoj infrastrukturi, lokaciji koja omogućava brz i jeftin pristup tržištima, Tuzlanski kanton odavno je postao atraktivna lokacija za ulaganja.

Opširnije...

Vlada Tuzlanskog kantona po prvi put kreirala Vodič za investitore TK

Sa ciljem iniciranja interesa potencijalnih investitora za ulaganja na području Tuzlanskog kantona, Ured Premijera TK kreirao je prvo izdanje Vodiča za investitore Tuzlanskog kantona. Ovaj dokument na praktičan i jednostavan način obuhvata najznačajnije informacije koje potencijalni i postojeći investitori, osobe koje sarađuju sa investitorima, ali i svi drugi zainteresirani subjekti trebaju, ukoliko žele investirati ili posjetiti Tuzlanski kanton. Sa svojim komparativnim prednostima koje se ogledaju u bogatstvu resursa, tradiciji kao osnovi za razvoj modernih tehnologija i novih proizvoda, kvalifikovanoj radnoj snazi, razvijenoj poduzetničkoj infrastrukturi, lokaciji koja omogućava brz i jeftin pristup tržištima, Tuzlanski kanton odavno je postao atraktivna lokacija za ulaganja.

Opširnije...

Predstavnici sindikata i uprave livnice kod Premijera TK

Sastanak premijera Tuzlanskog kantona Bahrije Umihanića i ministra industrije, energije i rudarstva TK Mulage Fejzića sa predstavnicima uprave i krovnog i sindikata Livnice čelika d.o.o. Tuzla protekao je u traženju rješenja za probleme ovog privrednog društva. Sastanku su, pored predstavnika Vlade TK, prisustvovali i potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Sinan Husić, predsjednik Sindikata metalaca BiH Muhamed Hadžić, predsjednik Nadzornog odbora Livnice čelika d.o.o Tuzla Nurdin Muhamedbegović, direktor Ševal Begić, predsjednik Sindikata Zikrija Đulović i Edin Ramić.

Opširnije...

Sastanak Premijera i predstavnika „Konjuh-a“

Kako bi analizirali do sada provedene aktivnosti i ubrzali buduće korake, premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Samid Šarac, sastali su se jučer sa direktorom fabrike namještaja „Konjuh" Ahmetom Suljićem i predstavnicima Sindikata ovog privrednog društva.
Posebna pažnja posvećena je do sada prikupljenim dionicama i stanju njihove utrživosti. Naime, uočene su određene prepreke formalne prirode, koje treba otkloniti kako bi dionice bile spremne za kupoprodaju.

Opširnije...

Saopštenje za javnost

Svjesna problema sa kojima se suočavaju radnici fabrika „Dita" ali i drugih privrednih društava koja se nalaze u teškoj situaciji, Vlada Tuzlanskog kantona ističe da je činila maksimalne napore u cilju revitalizacije poslovanja i pokretanja proizvodnje što je faktografski prezentovano na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona održanoj 7. oktobra 2014.


Nažalost, modalitet koji je podrazumijevao kupovinu dionica za jednu konvertibilnu marku radi sticanja aktivne uloge u pokretanju i vođenju procesa finansijske konsolidacije u svim institucijama TK naišao je na prepreke zbog čega je ovaj proces zaustavljen.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15