Odgovor Vlade na neutemeljene stavove sindikata

Na jučer održanom kolegiju Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je Zaključke Kantonalnog odbora sindikata Tuzlanskog kantona i Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija Tuzlanskog kantona koji se odnose na proceduru utvrđivanja nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona i prema navedenim zaključcima sindikata, zauzela sljedeće stav da će nastaviti sa procedurom razmatranja nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona, uz predloženi Program javne rasprave o nacrtu Zakona u trajanju od 60 dana.

Opširnije...

Dalja saradnja sa Wizzair-om

 

Dalja saradnja i stvaranje preduslova za otvaranje baze aviokompanije Wizzair u Tuzli bili su glavna tema današnje posjete delegacije aviokompanije „Wizzair" Vladi Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Protojerej Srpske pravoslavne crkve posjetio premijera Tuzlanskog kantona

 

Obnova porušenog hrama Srpske pravoslavne crkve u naselju Požarnica u Tuzli bila je glavna tema današnjeg razgovora premijera Tuzlanskog kantona Bahrije Umihanića sa starješinom sabornog tuzlanskog hrama, protojerej-stavroforom Milanom Topićem.

Opširnije...

Uskoro novi projekti zapošljavanja i samozapošljavanja mladih

Predstavnici Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, Projekta zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), te Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona potpisali su danas dva memoranduma o razumijevanju i saradnji. Memorandum koji su potpisali Ministarstvo i YEP se tiče realizacije Programa „Business start up fond za mlade sa područja Tuzlanskog kantona", a drugi memorandum koji je potpisala i Služba za zapošljavanje se odnosi na podršku podsticajima novog zapošljavanja.

Opširnije...

Pismo saučešća

 

Povodom tragedije u Rudniku mrkog uglja Zenica, premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić uputio je telegrame saučešća porodicama stradalih rudara, kolektivu Rudnika, Direktoru Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Premijeru Zeničko – dobojskog kantona u kojim stoji:

Opširnije...

Vlada u većoj mjeri odgovorila na zahtjeve sindikata

Vlada Tuzlanskog kantona će osigurat isplatu drugog dijela regresa za 2013.godinu do 20. septembra 2014.godine, te učiniti maksimalne napore da se do kraja 2014.godine uz redovnu isplatu plata i naknada zaposlenih kod budžetskih korisnika, osigura i isplata zaostalih naknada za topli obrok i prevoz radnika za dva mjeseca. Također, Vlada će i u buduće nastojati da održi redovnost isplate plata i naknada plata zaposlenika kod budžetskih korisnika, do kraja mjeseca za prethodni mjesec, navodi se u današnjem stavu Kolegija Vlade Tuzlanskog kantona, kao odgovor na zahtjeve Kantonalnog odbora sindikata Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15