Održan prvi kolegij Vlade Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona, danas je, nakon sinoćnjeg imenovanja, imala svoj prvi radni sastanak.
Na održenom kolegiju članovi Vlade su se upoznali sa načinom rada i funkcionisanja Vlade i sistemom donošenja odluka. Ovom prilikom Premijer Kantona Bahrija Umihanić i ministri su potpisali izjave o zamrzavanju članstva u političkim strankama, ukoliko su bili nihovi članovi u ranijem periodu, kao i izjave da se neće kandidirati na Općim izborima 2014. godine.

Opširnije...

Imenovana Vlada Tuzlanskog kantona

Skupština Tuzlanskog kantona danas je potvrdila prijedlog mandatara i imenovala Vladu Tuzlanskog kantona. Premijer Tuzlanskog kantona je dr. sc. Bahrija Umihanić.
Ministar unutrašnjih poslova je Midhat Dobrnjić, magistar sigurnosti, profesor odbrane i sigurnosti, 1970. godište iz Banovića.

Opširnije...

Predložen sastav nove Vlade Tuzlanskog kantona

Mandatar za imenovanje Vlade Tuzlanskog kantona dr.sc. Bahrija Umihanić dostavio je danas Skupštini Tuzlanskog kantona prijedlog kandidata za ministre.
Kandidat za ministra unutrašnjih poslova je Midhat Dobrnjić, magistar sigurnosti, profesor odbrane i sigurnosti, 1970. godište iz Banovića.
Za ministra pravosuđa i uprave predložena je Ivana Veselčić, diplomirani pravnik, 1983. godište, iz Srebrenika.

Opširnije...

Obavijest za kandidate za ministre u Vladi Tuzlanskog kantona

Zbog izmjena u prijavnom obrascu obavještavamo kandidate za ministre u Vladi Tuzlanskog kantona, koji su već popunili ranije ponuđeni prijavni obrazac ili to tek planiraju učiniti, da na popunjenom obrascu ili novom obrascu u dijelu pod rednim brojem 4., a koji se tiče izjave o eventualnoj budućoj kandidaturi na Općim izborima 2014.godine, ponuđeni tekst izjave mogu prekrižiti ili u novom obrascu u praznoj rubrici upisati tekst izjave za koji oni smatraju da im je prihvatljiv.

 

 

Prijedlozi za mandatare i ministre u Vladi Tuzlanskog kantona

U nastavku možete pogledate liste pristiglih prijedloga za mandatare i ministre u Vladi Tuzlanskog kantona:

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15