Saziv 63. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
63. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u petak 27.01.2017. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 62. redovne i 38. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. a) Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini;
b) Razmatranje Plana deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za zahvatanje vode za potrebe privrednog društva "Pjeskara" d.o.o. Dobošnica iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – bunara B-1, u naselju Dobošnica, općina Lukavac;
Obrađivač: Komisija za koncesije

4. Razmatranje Izvještaja o izvršenom inspekcijskom pregledu u JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o godišnjoj ocjeni rada policijskog komesara;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Nezavisni odbor

6. Razmatranje Operativnog/Akcionog plana 2017. – 2019. godina Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. – 2020. godina;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju javnog oglasa i raspisivanje ponovnog javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora JZU Opća bolnica "Dr.Mustafa Beganović" Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini dječijeg dodatka za period od 01.01.2017. godine do 31.03.2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

10. Rzmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Elaborat o opravdanosti osnivanja Medicinskog fakulteta Evropskog univerziteta "Kallos" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

11. Razmatranje Informacije o polaganju vozačkih ispita, instruktorskih ispita, licenciranju predavača i ispitivača u 2016. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Pravilnika o načinu organizacije i realizacije produženog boravka ili cjelodnevnog boravka učenika u osnovnoj školi;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama srednjeg obrazovanja u školskoj 2016/2017. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju objavljenog Javnog oglasa, raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

16. Razmatranje Informacije o trenutnom stanju procesa odgovaranja na pitanja iz Upitnika Evropske komisije od strane kantonalnih organa i institucija;
Obrađivač: Koordinator za evropske integracije

17. Razmatranje Informacije o utrošku sredstava sa budžetske pozicije "Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima" sa postignutim efektima za 2016. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Obrađivač: Ured za zakonodavstvo

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna