Saziv 65. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona saziva

 

S A Z I V A
65. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u petak 10.02.2017. godine sa početkom u 15,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

3. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za januar 2017. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za januar 2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu stalnih sredstava nastalih realizacijom projekta "Toplifikacija Općinskog suda u Banovićima";
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti JU Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa za izbor i zasnivanje radnog odnosa saradnika iz reda diplomiranih studenata nosilaca najvećeg priznanja „Zlatna plaketa Student generacije" Univerziteta u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke za pokroviteljstvo Prve škole ultrazvuka pod nazivom "Ultrazvuk i fetalne malformacije";
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju podrške projektu EU/IPA Intereg Program saradnje Hrvatske – BiH- Crne Gore;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem jednog namještenika.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna