Saziv 69. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I VA
69. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak

21.03.2017. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

 

D N E V N I   R E D

 

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 67. i 68. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za period I - XII 2016. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo TK


3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2016. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK


4. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2016. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


5. Razmatranje Programa rada Kantonalne uprave civilne zaštite za 2017. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


6. Razmatranje Elaborata o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2016. godine;
Obrađivač: Glavna centralna popisna komisija


7. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o stavljanju van snage Zakona o zaštiti prirode;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


8. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2016. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU OŠ "Sjenjak" Tuzla;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU OŠ "Lukavica" Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


10. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinansiranju Projekta vodosnabdijevanja općine Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za FK "Mladost" Solina iz Tuzle;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Asocijaciji sportskih novinara F BiH Sarajevo;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za februar 2017. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za februar 2017. godine ;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


14. Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2016. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


15. Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak za 2016. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


16. Razmatranje Mišljenja na nacrt Zakona o štrajku Federacije BiH;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o postupku dostavljanja i vođenju evidencije kolektivnih ugovora;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


18. Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za 2016. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


19. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2017. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika boračke populacije od posebnog interesa Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


21. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o određivanju stalnih radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, organa uprave i upravnih organizacija za čiji će se rad isplaćivati novčana naknada;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za povećanje naknade za rad stalnih radnih tijela u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i kojeficijenata za plaće državnih službenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos u Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna