Saziv 76. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

 

S A Z I V A
76. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u ponedjeljak 15.05.2017. godine sa početkom u 11,00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

 

D N E V N I   R E D

 

 

1. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije za period 01.01.2016. – 31.12.2016. godine;
Obrađivač: Komisija za koncesije

 

2. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod TK za 2016. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU Veterinarski zavod TK

 

3. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla za 2016. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP "Spreča" d.d. Tuzla

 

4. Razmatranje teksta Memoranduma o saradnji između Udruženja "Centar za razvoj medija i analize", Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: MUP TK i Tim za sprečavanje korupcije na području TK

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama Uredbe o Odboru za žalbe građana;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu tuzlanskom;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO Tuzlanskog kantona;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva"Asocijaciji studenata Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli;

e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Sportskom klubu invalida sjedeće odbojke "Sinovi Bosne" Lukavac
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za april 2017. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za april 2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.04. do 30.06.2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznnanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u 2017. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava Organizaciji demobilisanih boraca općine Teočak;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

11. Razmatranje Mišljenja na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupaka za odabir korisnika donacija na ime održivog povratka;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Ekonomsko – socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona ispred Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

14. Razmatranje Informacije u vezi izgradnje autocesta na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

15. Razmatranje Informacije u vezi sa pozivom Općinskog pravobranilaštva Banovići za sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva u postupku potpune eksproprijacije nepokretnosti;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

16. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet TK za 2017. godinu za Tehnološki fakultet;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet TK za 2017. godinu za JU Centar za obrazovanje i vaspitanje Tuzla;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet TK 2017. godinu za JU OŠ „Sjenjak" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

18. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju Programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta TK za 2017. godinu sa pozicije – "Podrška razvoju kantona";

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije novoosnovanim MSP i obrtnicima za nabavku opreme i alata;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za pozicije "Manifestacije";
Obrađivač: Ured premijera

 

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada između Ministarstva i ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

 

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava na ime pomoći privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom u dijelu obezbjeđenja pristupa pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za radnike tih privrednih društava;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna